FERTYGOLD 10-20-30 + mikro

to  wieloskładnikowy nawóz NPK z mikroelementami przeznaczony do fertygacji upraw sadowniczych, warzywniczych i jagodowych. Aplikowany za pomocą instalacji nawodnieniowej w zabiegu fertygacji.

Skład % w/w

Azot całkowity  (N)  10                                                                      etykiety-nawozy-calfert-pobierz-plik
- w formie azotanowej  5,5
- w formie amonowej    4,5
Fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie    20
Potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie  30
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie   0,02
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA rozpuszczalna w wodzie   0,003
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA rozpuszczalne w wodzie    0,07
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie    0,03
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie    0,003
Cynk(Zn) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie    0,05

Do Pobrania

Właściwości fizyczne i chemiczne

Wygląd:  Mikro krystaliczny proszek
Kolor:  niebieski
pH (1% sol.):  3.5 – 4.5
Rozpuszczalność:  220 - 240 g/L

Dostępne opakowania

25 kg

Tabela mieszania

        PRZYGOTOWANIE DO FERTYGACJI

Rozpusćić 10 kg nawozu FERTYGOLD w 100 litrach wody, stale mieszając roztwór wodny. Gdy nawóz zostanie całkowicie rozpuszczony, należy podawać go do instalacji nawodnieniowej w ustalonym stężeniu, za pomocą urządzeń przystosowanych do podawania stężonej pożywki w instalację nawodnieniową. Po aplikacji nawozu, całą instalację przepłukać czystą wodą. Nawozu nie należy mieszać w jednym zbiorniku z nawozami zawierającymi saletrę wapniową.

        DAWKOWANIE

Nawóz FERTYGOLD do fertygacji stosujemy w stężeniu 0,04-0,1% (to jest od 0,4-1 g nawozu na 1 litr wody), na 1 hektar uprawy. Nawóz aplikować nie częściej niż co 7 dni.

dfgsdg