FERTYGOLD Low pH 12-12-27 + 7CaO + mikro

Wieloskładnikowy nawóz NPK z mikroelementami przeznaczony do fertygacji upraw sadowniczych, warzywniczych i jagodowych. Aplikowany za pomocą instalacji nawodnieniowej w zabiegu fertygacji. Dzięki specjalnej kompozycji nawozy z oznaczeniem Low pH obniżają odczyn cieczy roboczej. Dzięki temu  składniki pokarmowe są bardziej dostępne dla roślin. W trakcie sporządzania stężonej pożywki nie ma potrzeby używania związków (np. kwasu azotowego lub kwasu fosforowego) do zakwaszenia.

Skład


Azot całkowity (N):  12


- w formie azotanowej:  10,3
- w formie amidowej:  1,7


Fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie:  12
Potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie:  27
Wapń (CaO) rozpuszczalny w wodzie:  7
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie:  0,01
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie:  0,03
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie:  0,01
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie:  0,001
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie:  0,02


Do PobraniaWłaściwości fizyczne i chemiczne


Wygląd:  Mikro krystaliczny proszek
Kolor:  niebieski
pH (1% sol.):  3-4
Rozpuszczalność:  300-320 g/L


Dostępne opakowania


25 kg


Tabela mieszania

        PRZYGOTOWANIE DO FERTYGACJI

Rozpusćić 10 kg nawozu FERTYGOLD w 100 litrach wody, stale mieszając roztwór wodny. Gdy nawóz zostanie całkowicie rozpuszczony, należy podawać go do instalacji nawodnieniowej w ustalonym stężeniu, za pomocą urządzeń przystosowanych do podawania stężonej pożywki w instalację nawodnieniową. Po aplikacji nawozu, całą instalację przepłukać czystą wodą. Nawozu nie należy mieszać w jednym zbiorniku z nawozami zawierającymi saletrę wapniową.

        DAWKOWANIE

Nawóz FERTYGOLD do fertygacji stosujemy w stężeniu 0,04-0,1% (to jest od 0,4-1 g nawozu na 1 litr wody), na 1 hektar uprawy. Nawóz aplikować nie częściej niż co 7 dni.