FERTYGOLD Low pH 12-12-27 + 7CaO + mikro

WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY NPK (CaO) 12-12-27 (7)  z mikroskładnikami pokarmowymi przeznaczony do fertygacji upraw sadowniczych, warzywniczych i jagodowych. Aplikowany za pomocą instalacji nawodnieniowej w zabiegu fertygacji. Dzięki specjalnej kompozycji nawozy z oznaczeniem Low pH obniżają odczyn cieczy roboczej. Dzięki temu  składniki pokarmowe są bardziej dostępne dla roślin. W trakcie sporządzania stężonej pożywki nie ma potrzeby używania związków (np. kwasu azotowego lub kwasu fosforowego) do zakwaszenia.

Skład

Skład: % w/w
Azot (N) całkowity 12
Azot (N) w postaci azotu azotanowego 10,5
Azot (N) w postaci azotu amonowego 0,5
Azot (N) w postaci azotu amidowego 1,0
Całkowity pięciotlenek fosforu (P2O5) 12
Rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P2O5) 12
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu 12
Rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu (K2O) 27
Rozpuszczalnego w wodzie tlenku wapnia (CaO) 7
Bor (B), z kwasu borowego, rozpuszczalny w wodzie 0,01
Miedź (Cu), schelatowana EDTA, rozpuszczalna w wodzie 0,001
Żelazo (Fe), schelatowane EDTA, rozpuszczalne w wodzie 0,03
Mangan (Mn), siarczanu manganu, rozpuszczalny w wodzie 0,01
Molibden (Mo), z molibdenian sodu, rozpuszczalny w wodzie 0,001
Cynk (Zn), schelatowany EDTA, rozpuszczalny w wodzie 0,02

Niska zawartość chlorków

Zakres pH zapewniający akceptowalną stabilność frakcji schelatowanej EDTA: 4-9

Do Pobrania

Właściwości fizyczne i chemiczne

Wygląd:  Mikro krystaliczny proszek
Kolor:  niebieski
pH (1% sol.):  3-4
Rozpuszczalność:  300-320 g/L

Dostępne opakowania

25 kg

Tabela mieszania

        PRZYGOTOWANIE DO FERTYGACJI

Rozpusćić 10 kg nawozu FERTYGOLD w 100 litrach wody, stale mieszając roztwór wodny. Gdy nawóz zostanie całkowicie rozpuszczony, należy podawać go do instalacji nawodnieniowej w ustalonym stężeniu, za pomocą urządzeń przystosowanych do podawania stężonej pożywki w instalację nawodnieniową. Po aplikacji nawozu, całą instalację przepłukać czystą wodą. Nawozu nie należy mieszać w jednym zbiorniku z nawozami zawierającymi saletrę wapniową.

Instrukcje dotyczące stosowania

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki. Przeznaczony do upraw  ogrodniczych.

Uprawa Dawka Czas aplikacji Odstęp pomiędzy zabiegami
Rośliny, jagodowe, sadownicze, warzywnicze, rolnicze Nawóz do fertygacji stosujemy w stężeniu 0,04-0,1% (to jest od 0,4-1g nawozu na 1 litr wody) aplikowanym pod rośliny na 1 hektar uprawy. Początek wegetacji, rozwój liści, rozwój paków, rozwój korony, kwitnienie, wzrost owoców owocowanie, po zbiorach owoców Nawóz aplikować nie częściej niż co 7 dni.

FERTYGACJA SPRAWIA CI TRUDNOŚCI?
KLIKNIJ I SPRAWDŹ, CO PRZYGOTOWALIŚMY DLA CIEBIE, ABY UŁATWIĆ CI FERTYGACJĘ TWOICH UPRAW.

Nawodnienie i nawożenie, czyli fertygacja w uprawie truskawek.