FERTYGOLD 8-5-40 + 2 MgO + mikro

to  wieloskładnikowy nawóz NPK z mikroelementami przeznaczony do fertygacji upraw sadowniczych, warzywniczych i jagodowych. Aplikowany za pomocą instalacji nawodnieniowej w zabiegu fertygacji.

Skład % w/w

                                                                etykiety-nawozy-calfert-pobierz-plik

 Skład % w/w:
Azot całkowity (N) - 8
- w formie azotanowej - 7
- w formie amonowej - 1
Fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie - 5
Potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie - 40
Magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie - 2
Siarka (SO3) rozpuszczalna w wodzie - 18
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie - 0,02
Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie i schelatowana przez EDTA - 0,003
Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie i schelatowane przez EDTA -  0,07
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie i schelatowany przez EDTA  - 0,03
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie- 0,003
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie i schelatowany przez EDTA - 0,05

Do Pobrania

Właściwości fizyczne i chemiczne

Wygląd:  Mikro krystaliczny proszek
Kolor:  niebieski
pH (1% sol.):  3.5 – 4.5
Rozpuszczalność:  220 - 240 g/L

Dostępne opakowania

25 kg

Tabela mieszania

        PRZYGOTOWANIE DO FERTYGACJI

Rozpusćić 10 kg nawozu FERTYGOLD w 100 litrach wody, stale mieszając roztwór wodny. Gdy nawóz zostanie całkowicie rozpuszczony, należy podawać go do instalacji nawodnieniowej w ustalonym stężeniu, za pomocą urządzeń przystosowanych do podawania stężonej pożywki w instalację nawodnieniową. Po aplikacji nawozu, całą instalację przepłukać czystą wodą. Nawozu nie należy mieszać w jednym zbiorniku z nawozami zawierającymi saletrę wapniową.

        DAWKOWANIE

Nawóz FERTYGOLD do fertygacji stosujemy w stężeniu 0,04-0,1% (to jest od 0,4-1 g nawozu na 1 litr wody), na 1 hektar uprawy. Nawóz aplikować nie częściej niż co 7 dni.

dfgsdg