HORTIWAP KREDA

Nawóz WE:  środek wapnujący G .1.1.B

Hortiwap Kreda to granulowany nawóz wapniowy służący do podnoszenia odczynu gleb uprawnych. Można go stosować w uprawach jagodowych, sadowniczych, warzywnych, rolniczych oraz na użytki zielone. HORTIWAP KREDA jest bardzo wysoko reaktywnym nawozem służącym do regulowania pH gleby oraz dostarczenia dla roślin niezbędnego wapnia. Dostarczenie wapnia poprawia przyswajalność tego pierwiastka przez rośliny oraz poprawia strukturę gleby. Ponadto dzięki zastosowaniu HORTIWAP KREDA dostępne dla roślin stają się mikro i makroelementy, co wpływa na poprawę ich pobierania przez rośliny.

Skład

Zawartość wapnia CaCO3:  min. 97 %
Zawartość wapnia CaO:  min. 54 %

Właściwości fizyczne i chemiczne

Reaktywność:  94 %
Frakcja granulacji:  2-6 mm

Dostępne opakowania

25kg600kg

        ZASTOSOWANIE

Nawóz można aplikować na całą powierzchnię gleb lub danej uprawy przy pomocy różnego typu rozsiewaczy nawozowych. Dzięki bardzo dobrej granulacji nawóz łatwo się aplikuje na powierzchni gleby i ułatwia równomierny rozsiew. Niezalecane jest mieszanie wapna z nawozami mineralnymi, w szczególności z nawozami fosforowymi i azotowymi. Nawóz nie należy stosować na zamarzniętą glebę.

        ZALECANE DAWKI

Dawkę nawozu HORTIWAP KREDA należy dopasować do aktualnego odczynu gleby oraz zawartości wapnia w glebie. Dawkę nawozu można podzielić na kilka aplikacji wykonywanych przed siewem lub sadzeniem roślin oraz pogłównie. W tabeli przedstawiono orientacyjne, przybliżone dawki nawozu HORTIWAP KREDA jakie można zastosować w zależności od odczynu gleby i jej kategorii.

Klasa agronomiczna gleby                                                   pH gleby w 1 mol KCl
< 5,05,1-5,6>5,7
lekka1500 kg700 kg400 kg
Średnia2000 kg1200 kg600 kg
ciężka2500 kg1700 kg800 kg