Opadów deszczu w sezonie 2020, jest bardzo mało lub ich praktycznie nie ma. Dlatego plantatorzy uruchamiają na plantacji systemy nawadniające, aby dostarczyć wodę dla roślin. Wierzchnia warstwa gleby jest przesuszana, a deficyt wody się pogłębia. Kolejnym aspektem braku opadów, jest problem związany z zaleganiem nawozów granulowanych, które posypowo aplikowano na powierzchnie gleby. Z powodu braku optymalnej wilgotności, granule dłuższy czas, zalegają i składanki pokarmowe nie są uwalniane do strefy korzeniowej. Rozwiązaniem tego problemu, jest stosowanie nawozów, których granule wykazują właściwości higroskopijne. Przykładem takiego wieloskładnikowego nawozu jest FERTIMAX COMPLEX 12-11-18. Który już sprawdził się na wielu planacjach, w podobnych warunkach sezonu 2019. FERTIMAX COMPLEX 12-11-18 to wieloskładnikowy nawóz, bez zwartości chloru i sodu. W jego skład wchodzi azot amonowy, fosfor, z którego aż 8,5% jest rozpuszczalne wodzie, potas w formie siarczanowej. Oraz magnez, siarka, bor i cynk. Nawóz można aplikować na plantację truskawek, zgodnie z zaleceniami posypowego nawożenia.

 

W okresach przedłużającej się suszy i braku opadów deszczu plantację należy nawadniać, w tym celu należy korzystać z nawodnienia kroplowego. Aby dostarczać tyle wody, ile jest potrzeba, do zachowania prawidłowego uwilgocenia strefy korzeniowej. Oprócz wody poprzez instalację rośliną możemy podawać nawozy, czyli stosować fertygację. Aby dobrze zarządzać, nawożeniem należy dawki aplikowanych nawozów, oprzeć o wyniki analizy gleby. Oraz prawidłowo zaplanować strategię nawożenia do glebowego. Poprzez podanie mniejszej dawki nawozu FERIMAX COMPLEX 12-11-18, a kolejne dawki składników pokarmowych będą uzupełniane wraz z fertygacją. Tak, aby określona ilość składników pokarmowych, była dostarczana rośliną. W czasie budowy masy liściowej jeszcze przed kwitnieniem. Wraz z fertygacją można aplikować nawóz FERTYGOLD 18-18-18, aby dostarczyć rośliną zrównoważoną ilość azotu, fosforu i potasu, oraz mikroelementów. Które uzupełniamy w pożywce nawozowej, dedykowanym nawozem Calfert Berry Duo. Zawierającym wszystkie niezbędne dla roślin mikroelementy, w stabilnie schelatowane formie, łatwo przyswajalnej przez system korzeniowy. Uzupełnieniem całości pożywki nawozowej jest dodanie do zbiornika nawozu zawierającego siarczan magnezu. Przykładem takiego produktu może być CALFERT BASIC MAGNEZ, który jest wygodnym płynnym nawozem zawierającym właśnie siarkę i magnez.

Więcej informacji w materiale filmowym.

 

 

Przykładowe programy, nawożenia doglebowego owocującej plantacji truskawek.

 

Nawożenie posypowe plantacji.

 

FERTIMAX COMPLEX NPK 12-11-18

Fertygacja w uprawie truskawek.

APLIKACJA 1
Zbiornik A (pierwsza aplikacja)
HUMIK w dawce 5 l/ha

Zbiornik B (druga aplikacja po upływie 2-3 dni po pierwszej)
Saletra wapniowa

APLIKACJA 2
Zbiornik A (pierwsza aplikacja)
FERTYGOLD 18-18-18 + Calfert Berry Duo + Calfert Basic Magnez

Zbiornik B (druga aplikacja po upływie 2-3 dni po pierwszej)
Saletra wapniowa

APLIKACJA 3
Zbiornik A (pierwsza aplikacja)
FERTYGOLD 18-18-18 + Calfert Berry Duo + Calfert Basic Magnez

Zbiornik B (druga aplikacja po upływie 2-3 dni po pierwszej)
Saletra wapniowa

APLIKACJA 4
Zbiornik A (pierwsza aplikacja)
HUMIK w dawce 5 l/ha

Zbiornik B (druga aplikacja po upływie 2-3 dni po pierwszej)
Saletra wapniowa