Organizowana po raz XV Konferencja Jagodowe Trendy w Kraśniku przyciągnęła sadowników i plantatorów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Po raz pierwszy firma Calfert była jednym z wystawców  i uczestników konferencji, która poruszała wiele interesujących i bieżących tematów. Jednym z omawianych problemów było zmęczenie gleby w uprawach jagodowych oraz biologiczne sposoby jego ograniczania.  Dr hab. Zofia Zydlik z UP w Poznaniu wspomina o ważnych aspektach poprawy właściwości i jakości gleby m.in. o działaniu preparatu HUMIK. Więcej w przygotowanym materiale filmowym oraz w prezentowanych poniżej wynikach doświadczeń.

 

 

Pełne wersie wszystkich wykładów dostępne są na stronie http://krasnikjagodowetrendy.pl/konferencjaonline/