Ogólna zawartość magnezu w glebie może wahać się 0,1-2%  w glebie, z czego dostępna dla roślin może być 2-6% magnezu ogólnego. Na glebach zasadowych, magnez może ulec uwstecznieniu, czyli przejść do form nierozpuszczalnych lub słabo rozpuszczalnych. I w takich formach może być pierwiastkiem niedostępnym dla roślin. Jon magnezu jest sorbowany (zatrzymywany) w kompleksie sorpcyjnym, ale mimo to może przemieszczać się w głębsze partie profilu glebowego. Według danych z literatury naukowej rocznie może być wypłukiwane nawet 60 kg Mg z ha. A proces wypłukiwania magnezu zostaje zintensyfikowany wraz z obniżającym się odczynu gleby. Rośliny pobierają magnez jako dwuwartościowy kation (Mg++). Za pobieranie magnezu odpowiadają merystematyczne części korzeni. Na transport i pobieranie magnezu przez rośliny wpływają jony antagonistyczne, takie jak potas, amonu, wapnia i sodu. Magnez jest bardzo ważnym makroelementem w metabolizmie roślin. Ponieważ jego jon jest centralnym składnikiem chlorofilu i blaszki środkowej. Dzięki magnezowi tworzy się chlorofil, zielony barwnik roślin odpowiadający za proces fotosyntezy. Optymalna zawartość magnezu wpływa również na wielkość i jakość plonu. Gdyż dobrze odżywione magnezem rośliny mają odpowiednią zawartość cukrów, tłuszczy i białka roślinnego. Dlatego, aby uniknąć deficytu magnezu, należy optymalnie odżywiać nasze plantacje magnezem. Gdyż nieodżywione mogą słabiej rosnąć, plonować, tworzyć mniejszą ilość kwiatów i co za tym idzie owoców. Jeśli występują niedobory magnezu, to częściej można je zaobserwować na liściach starszych, dolnych. Niedobory magnezu objawiają się chlorozą pomiędzy wiązkami przewodzącymi.

Nawożenie roślin magnezem.

Odpowiednią ilość magnezu należy dostarczyć do strefy korzeniowej, poprzez nawożenie posypowe nawozami wieloskładnikowymi zawierającymi magnez (FERTIMAX COMPLEX zawiera 3% MgO) lub nawozami typowo magnezowymi, opartymi na siarczanie magnezu, lub saletrze magnezowej. Magnez można uzupełnić, poprze z fertygację i w tym celu polecany jest nawóz CALFERT BASIC MAGNEZ, zawierający 6,25% tlenku magnezu oraz 12,5% trójtlenku siarki. Jest to prosty, tani i skuteczny nawóz magnezowy. Do fertygacji można go aplikować w pożywce, w której podajemy siarczan potasu, i nawozy oparte na formie siarczanowej. Należy pamiętać w czasie fertygacji, w jednym zbiorniku nie należy mieszać nawozów zawierających siarczan i wapń. Ponieważ może wytrącić się gips, zatykający instalację nawodnieniową. CALFERT BASIC MAGNEZ może być aplikowany również w zabiegach nawożenia dolistnego. Można go stosować solo lub w mieszaninie z nawozami wykazującymi właściwości biostymulujące. Przykładem takiej mieszaniny jest wspólna dolistna aplikacja z nawozem AMINOVITAL POWER w dawce 0,5 kg + CALFERT BASIC MAGNEZ w dawce 3+-5 l/ha. Magnez, aminokwasy oraz azot i mikroelementy są również zawarte w nawozie AMINOCOMPLEX, przeznaczonym do poza korzeniowego odżywienia i biostymulacji roślin. Aplikacja dolistna nawozów zawierających magnez pomoże u zielenic nasze rośliny. Oraz zniwelować występowanie ewentualnego deficytu tego pierwiastka.

Więcej informacji o możliwości nawożenia magnezem, znajduje się w materiale filmowym.

 

 

W poniższej tabeli przedstawiono dawki i terminy aplikacji CALFERT BASIC MAGNEZ w różnych uprawach.