Doradcy z firmy Calfert w ramach projektu „Truskawki w tunelach” przygotowywali zalecenia dotyczące nawożenia truskawek uprawianych w tunelu numer 5. Dla tych co odwiedzali projekt, realizowany w gospodarstwie Kozacka Truskawka w Michałowie k/ Płońska, tunel ten zlokalizowany był najbliżej drogi wjazdowej. W obiekcie solowym firmy Haygrove uprawiana była na przyspieszony zbiór odmiana ‚Flair’. Rośliny posadzono na lekko podniesionych zgonach.

Pierwszy rok uprawy – 2019

Sadzonki frigo odmiany ‚Flair’ dostarczyła firma Flevoplant. Rośliny sadzone były w dniu 26 marca 2019. Podłoże przed uformowaniem zagonów zostało przygotowane poprzez odpowiednie uprawki oraz zastosowanie nawozów Fertimax 12-11-18 + mikro w ilości 250 kg/ha. Z uwagi na niski odczyn i potrzebę podniesienia zawartości wapnia w glebie zastosowano – 400 kg Hortiwap Kreda.

 

Następnie po przemieszaniu nawozów z  glebą  uformowane zostały zagony do sadzenia truskawki w dwóch rzędach okrytych czarną folią. Na jeden zagon przypadały dwie linie kroplujące. Standardowa obsada, wynosząca około 30 tysięcy roślin na hektar, została tutaj zwiększona do około 40 000 szt./ha. Powodem była zastosowana technologia uprawy i możliwości żywienia roślin poprzez fertygację sterowaną komputerowo przy użyciu miksera nawozowego.

Warto wspomnieć, że zastosowanie nawozu Fertimax Complex 12-11-18 do przygotowania podłoża zabezpieczyło potrzeby pokarmowe roślin do momentu pokazania się drugiego młodego liścia, czyli do fazy BBCH 12.

Sadzonki przed sadzeniem były moczone przez około 15–30 minut  w roztworze  kwasów humusowych – 0,3% rr preparatu HUMIK.  Zabieg ten miał na celu wyksztalcenie mocnego systemu korzeniowego. W kolejnych tygodniach uprawy okazało się to słuszną decyzją.

Fertygacja w pierwszym roku uprawy

W roku 2019 od fazy BBCH 13 (rozwinięty trzeci liść) stosowano w uprawie wyłącznie fertygację oraz żywienie pozakorzeniowe poprzez opryskiwanie części nadziemnych roślin.

Do fertygacji stosowano wieloskładnikowe nawozy rozpuszczalne FERTYGOLD o składach zależnych od potrzeb żywienia oraz bieżącego wyglądu roślin oraz obciążenia owocami. Stosowano zwykle standardowa dawkę: 25 kg/ha/tydzień Fertygold. Co drugie lub trzecie dawkowanie podawano rozpuszczalną w wodzie saletrę wapniową. Rozpuszczalna saletra wapniowa podawana była również w standardowej ilości 25 kg/ha/tydzień.

Do nawozu Fertygold  trzykrotnie w czasie uprawy dodano mikroelementy Calfert Berry Duo –  w ilości 2-3 l/ha, dla podtrzymania ich ilości w podłożu. Wraz z nawozami marki Fertygold stosowano także dodatek siedmiowodnego siarczanu magnezu lub roztworu  Calfert Basic Magnez. Siarczanu magnezu stosowano 5 kg na 25 kg  Fertygoldu, a Calfert Basic Magnez w dawce 8-10 l na 25 kg Fertygoldu.

Zastosowano następujące rodzaje nawozów FERTYGOLD:

Pełen tekst można przeczytać na stronie

Technologia firmy Calfert w projekcie „Truskawki w tunelach”

Materiał pochodzi zestrony https://jagodnik.pl/technologia-firmy-calfert-w-projekcie-truskawki-w-tunelach/

Albert Zwierzyński rekomenduje POTASIL PLUS KRZEM do dolistnego nawożenia plantacji truskawek.
Produkty Calfert rekomendowane do nawożenia, biostymulacji i fertygacji w uprawie truskawek, malin czy borówek.