Adiuwant - Wsparcie Zabiegów Ochrony Roślin

Ochrona roślin przed groźnymi agrofagami jest trudnym zadaniem stojącym przed…


Nawożenie truskawek po zbiorach i koszeniu liści

Koszenie liści to zabieg przeprowadzany na wielu plantacjach, ma na celu…


Plantacje truskawek po zbiorach owoców

Na wielu plantacjach truskawek zakończyły się zbiory. Plantatorzy zastanawiają…