Na wielu plantacjach truskawek zakończyły się zbiory. Plantatorzy zastanawiają się, czy w tej sytuacji kosić liście truskawek. Należy pamiętać, że zabieg ten musi być wykonany nie później niż 7-10 dni po zbiorze owoców.

Czy kosić liście truskawek po zbiorach?

Ten zabieg fitosanitarny w dużej mierze zależy od zdrowotności roślin. Weźmy pod uwagę nasilenia występowania chorób i szkodników w danym sezonie oraz ryzyko ich przetrwania na plantacjach. Tegoroczna deszczowa wiosna pokazała, jak sprzyjające warunki, błyskawicznie pobudziły infekcję chorobami grzybowymi na starych liściach z poprzedniego roku. Koszenie liści jest czynnikiem stresowym dla roślin, zwłaszcza tych słabo odżywionych. Ma negatywne skutki dla zawiązywania pąków kwiatowych w przyszłym sezonie. Dlatego plantacja powinna być nawożona zarówno przed koszeniem, jak i po koszeniu, aby odbudować masę wegetatywną roślin. Jedno jest pewne, po skoszeniu ważne jest całkowite usunięcie liści z plantacji. Pozwoli to zwiększyć skuteczność środków ochrony roślin i zapobiegnie rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników.

Po skoszeniu liści na plantacji truskawek należy wykonać kilka zabiegów agrotechnicznych.
Zabieg preparatem typu Słoma Finito celem przyspieszenia rozkładu pozostałych resztek organicznych (słomy i liści) na plantacji truskawek.
-Preparat Słoma Finito w dawce 10 l/ha można zastosować razem z mocznikiem w dawce 15 kg/ha celem przyspieszania procesu mineralizacji resztek organicznych.
-Jeśli chcemy przyspieszyć humifikację resztek pożniwnych, proces wytwarzania próchnicy, zalecamy zastosowanie Słoma Finito w dawce 10 l/ha wraz z preparatem Humik w dawce 3-5 l/ha.

Nawożenie po skoszeniu liści truskawki

Po skoszeniu liści głównym celem plantatora powinno być szybkie odbudowanie masy liściowej. Ważne jest podlewaniu plantacji oraz nawożenie, do którego można wykorzystać nawóz wieloskładnikowy FRTIMAX COMPLEX. To nawóz zawierający 12 % azotu, 12 % fosforu, 17 % potas, 2 % magnezu, 35 % siarki i mikroelementy bor i cynk. Nawóz Fertimax Complex w postaci łatwo rozpuszczalnej granuli jest dobrym rozwiązaniem do aplikacji w czasie okresu wegetacji. Pozwoli uzupełnić składniki pokarmowe w glebie, które były „wyniesione” wraz z plonem i ze skoszonymi liśćmi. Jeśli będzie to konieczne, rośliny trzeba podlać, aby zastosowany nawóz wieloskładnikowy mógł się rozpuścić.

Zabieg uprawki międzyrzędowej

Po wykonaniu zabiegu przyspieszającego rozkład resztek organicznych, na plantacji należy wykonać uprawkę międzyrzędową. Można to zrobić przy pomocy specjalnie dopasowanej glebogryzarki, która rozdrobni masę organiczną, ograniczy zachwaszczenie w międzyrzędziach i poruszy wierzchnią warstwy gleby. Po wykonaniu tego zabiegu agrotechnicznego korzystne będzie dostarczenie do gleby związków humusowych i fulwowych oraz aminokwasów i betain. Pozwoli to wesprzeć i poprawić procesy fizykochemiczne zachodzące w glebie oraz spowoduje stymulację systemu korzeniowego.

Nawożenie po zbiorach

Po zbiorach owoców, na plantacji truskawek rekomendujemy zastosowanie preparatu Słoma Finito oraz preparatu Humik. Ten ostatni może być aplikowany za pomocą kropelkowego systemu nawadniającego. Podanie go poprzez fertygację zatrzymamy większą ilość wody i składników pokarmowych w strefie korzeniowej, przyczynimy się do jego regeneracji po trudnym okresie intensywnego podlewania i nawożenia, w czasie którego system korzeniowy mógł ulec uszkodzeniu. Czas po zbiorach to najlepszy moment, aby wesprzeć rośliny w procesie odbudowy masy liściowej, a w konsekwencji, w inicjacji pąków kwiatowych na przyszły sezon. Wraz z podlewaniem rekomendowane jest podawanie preparatu Humik w dawce 3-5 l/ha.

Inicjacja pąków kwiatowych truskawek

Czas bezpośrednio po zbiorach to moment przygotowania roślin do procesu wewnątrz korony. Przygotowania pąków kwiatowych, z których nastąpi indukcja i kwitnienie roślin w kolejnym sezonie. Przyszłoroczny plon w dużej mierze zależy od obecnie przeprowadzanych na plantacjach zabiegów.

Nawozy Calfert kupisz u dystrybutorów oraz w sklepie wPolu.pl

Zapraszamy do obejrzenia filmu, na którym Albert Zwierzyński omawia nawożenie plantacji truskawek po zbiorach owoców.