Żywienie plantacji truskawek poprzez system nawodnieniowy jest coraz bardziej popularne. Plantatorzy truskawek, który zakładają nowe plantacje niezwłocznie instalują elementy kroplowego systemu nawodnienia. Jeśli posiadamy taki system, to w prosty sposób możemy wraz z wodą podawać roślinom składniki pokarmowe. Szczególnie ważnym składnikiem pokarmowym w żywieniu truskawek, na początku ich wzrostu i rozwoju, jest fosfor.  To właśnie ten mało mobilny pierwiastek jest kluczowy w budowie silnego systemu korzeniowego, odgrywa szczególną role w procesach energetycznych rośliny. Deficyt fosforu objawia się poprzez ograniczony, mały i nieefektywny system korzeniowy. Natomiast na liściach mogą występować fioletowe przebarwienia. W uprawie truskawek, przez założeniem plantacji fosfor powinien być uzupełniony w glebie poprzez nawożenie posypowe. Po sadzaniu roślin fosfor można uzupełniać za pomocą fertygacji przy zastosowaniu nawozu FERTYGOLD NPK 9-45-15.

Poniżej przykładowe, orientacyjne zalecenia aplikacji nawozu FERTYGOLD 9-45-15 celem budowy i poprawy efektywności systemu korzeniowego w uprawie truskawki.

Cykl numer 1 lub zbiornik A

FERTYGOLD NPK 9-45-15 w dawce 15 kg + siarczan magnezu siedmiowodny w dawce 3 kg + Berry Duo Chelat 2,5 l.

Cykl numer 2 lub zbiornik B

Saletra wapniowa w dawce 10 kg

Aby wesprzeć roślinę w budowie silnego i dobrego systemu korzeniowego, można zastanowić preparat HUMIK w dawce 5 l/ha wraz z fertygacją, co 10-14 dni.

 

Wymienione nawozy, w odmierzonej ilości, pojedynczo, wstępnie rozpuścić, po czym dodać je do zbiornika, w którym przygotowana jest stężona pożywka o znanej pojemności (np. 1000 litrów). Z zbiornika za pomocą odpowiednich instrumentów, pożywkę stężoną podać do magistrali, która zasila linie kroplujące. Podawanie stężonej pożywki ustalić w takiej proporcji, aby wymienione dawki podać razem z 15 m3 wody na jeden hektar uprawy truskawki. Po aplikacji nawozów całą instalację, przepłukać wodą.

Pożywkę do podlewania roślin, sporzadzać w oparciu o analize wody i gleby. Każdorozowo przed użyciem nawozu należy zapoznać się z potrzebami żywieniowymi roślin, oraz przebiegiem warunków pogodowych. Dawkę wody uzytą do podlewania, dopasować do potrzeb nawodnienia danej uprawy, oraz przebiegu warunków atmosferycznych

Charakterystyka nawozu FERTYGOLD 9-45-15

Skład nawozu FERTGOLD (% w/w)
Azot całkowity (N) 9,0%
– w tym azot azotanowy (N-NO3) 1.3%
– w tym azot amonowy (N-NH4) 7.7%
Fosfor  (P2O5) rozpusczalny w wodzie 45,0%
Potasu  tlenek (K2O) rozpuszczalny w wodzie 15,0%
Chlor 0.0%
Siarki trójtlenek (SO3) rozpuszczalny w wodzie 6.1%

 

Mikroelementy % w/w
B Bor rozpuszczalny w wodzie 0,020
Cu Miedź EDTA, rozp. w wodzie 0,003
Fe Żelazo  EDTA, rozp. w wodzie 0,070
Mn Mangan EDTA, rozp. w wodzie 0,030
Mo Molibden rozpuszczalny w wodzie 0,003
Zn Cynk EDTA, rozp. w wodzie 0,050

 

pH 1 % roztworu – 3.5-4.5

Rozpuszczalność nawozu – 200-220 gram na litr

Nawóz jest w postaci krystalicznego proszku o kolorze niebieskim.

Więcej informacji o nawozie FERTYGOLD 9-45-15

Nawozy FERTYGOLD 9-45-15 ; HUMIK i Berry Duo Chelat 

do nabycia w sklepie internetowym www.wpolu.pl

W razie jakich Pytań prosimy o kontakt z naszym działem Badań i Rozwoju.