FERTYGOLD 18-18-18+mikro

to wieloskładnikowy nawóz NPK z mikroelementami przeznaczony do fertygacji upraw sadowniczych, warzywniczych i jagodowych. Aplikowany za pomocą instalacji nawodnieniowej w zabiegu fertygacji.

Skład


Azot całkowity (N):  18


- w formie azotanowej:  9,1
- w formie amonowej:  8,9


Fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie:  18
Potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie:  18
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie:  0,02
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie:  0,003
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie:  0,07
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie:  0,03
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie:  0,003
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie:  0,05


Do Pobrania


Właściwości fizyczne i chemiczne


Wygląd:  Mikro krystaliczny proszek
Kolor:  niebieski
pH (1% sol.):  3.5 – 4.5
Rozpuszczalność:  340 - 360 g/L


Dostępne opakowania


25 kg


Tabela mieszania

        PRZYGOTOWANIE DO FERTYGACJI

Rozpusćić 10 kg nawozu FERTYGOLD w 100 litrach wody, stale mieszając roztwór wodny. Gdy nawóz zostanie całkowicie rozpuszczony, należy podawać go do instalacji nawodnieniowej w ustalonym stężeniu, za pomocą urządzeń przystosowanych do podawania stężonej pożywki w instalację nawodnieniową. Po aplikacji nawozu, całą instalację przepłukać czystą wodą. Nawozu nie należy mieszać w jednym zbiorniku z nawozami zawierającymi saletrę wapniową.

        DAWKOWANIE

Nawóz FERTYGOLD do fertygacji stosujemy w stężeniu 0,04-0,1% (to jest od 0,4-1 g nawozu na 1 litr wody), na 1 hektar uprawy. Nawóz aplikować nie częściej niż co 7 dni.