FERTYGOLD 20-20-20+mikro to wieloskładnikowy nawóz NPK z mikroelementami przeznaczony do fertygacji upraw sadowniczych, warzywniczych i jagodowych. Aplikowany za pomocą instalacji nawodnieniowej w zabiegu fertygacji.

Skład


Azot całkowity (N) - 20 %
- w formie azotanowej (NO3) -  5,8 %
- w formie amonowej (NH4) -  3,9 %
- w formie amidowej (NH2) - 10,3 %
Fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie – 20 %
Potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie -  20 %
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie - 0,02 %
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie - 0,003 %
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie - 0,07 %
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie -  0,03 %
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie -  0,003 %
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie  - 0,05 %

Charakterystyka


                                                   


Wygląd: Mikro krystaliczny proszek
Kolor: niebieski
pH (1% sol.): 4,0 - 5,0
Rozpuszczalność 300 - 320 g/L


Dostępne opakowania


25 kg


Tabela mieszaniaPRZYGOTOWANIE DO FERTYGACJI

Rozpusćić 10 kg nawozu FERTYGOLD w 100 litrach wody, stale mieszając roztwór wodny. Gdy nawóz zostanie całkowicie rozpuszczony, należy podawać go do instalacji nawodnieniowej w ustalonym stężeniu, za pomocą urządzeń przystosowanych do podawania stężonej pożywki w instalację nawodnieniową. Po aplikacji nawozu, całą instalację przepłukać czystą wodą. Nawozu nie należy mieszać w jednym zbiorniku z nawozami zawierającymi saletrę wapniową.

DAWKOWANIE

Nawóz FERTYGOLD do fertygacji stosujemy w stężeniu 0,04-0,1% (to jest od 0,4-1 g nawozu na 1 litr wody), na 1 hektar uprawy. Nawóz aplikować nie częściej niż co 7 dni.