Dostępna już jest nowa ulotka dla naszych nawozów wapniowych: HORTIWAP KREDA i HORTIWAP MIX, w której zawarte są najważniejsze informacje  na temat nawozów wapniowych.

(kliknij aby poprać ulotkę)

Hortiwap Kreda to granulowany nawóz wapniowy służący do podnoszenia odczynu gleb uprawnych. Można go stosować w uprawach jagodowych, sadowniczych, warzywnych, rolniczych oraz na użytki zielone. HORTIWAP KREDA jest bardzo wysoko reaktywnym nawozem służącym do regulowania pH gleby oraz dostarczenia dla roślin niezbędnego wapnia. Dostarczenie wapnia poprawia przyswajalność tego pierwiastka przez rośliny oraz poprawia strukturę gleby. Ponadto dzięki zastosowaniu HORTIWAP KREDA dostępne dla roślin stają się mikro i makroelementy, co wpływa na poprawę ich pobierania przez rośliny.

Skład

Zawartość wapnia CaCO3 min. 97 %
Zawartość wapnia CaO min. 54 %

HORTIWAP MIX to nawóz wapniowy granulowany służący do podnoszenia odczynu gleb uprawnych, który zawiera w swoim składzie dwie formy wapna: formę tlenkową oraz węglanową. Dzięki tej podwójnej formie wapna, odczyn gleby i zawartość wapnia regulowane są szybciej. Nawóz można stosować w uprawach jagodowych, sadowniczych, warzywnych, rolniczych oraz na użytki zielone. Dostarczenie wapnia poprawia przyswajalność tego pierwiastka przez rośliny oraz strukturę gleby. Ponad to inne niezbędne pierwiastki stają się bardziej dostępne, co wpływa na poprawę ich pobierania przez rośliny.

Skład

Zawartość wapnia w przeliczeniu na CaO min. 65%
Zawartość wapnia CaCO3 min. 39%