BioSMART®

BioSMART® to wyjątkowy i wysokiej jakości dolistny nawóz zawierający
metabolity fermentacyjne pochodzące z produkcji drożdży. Produkt działa dzięki połączeniu kilku mechanizmów generujących odpowiedzi genowe,
metaboliczne, komórkowe i fizjologiczne rośliny. Szlaki metaboliczne roślin aktywowane przez zastosowanie BioSMART® pomagają złagodzić działanie czynników abiotycznych. BioSMART® poprawia wigor roślin i zwiększa plon, zmniejszając aberrację podczas kwitnienia.
Nawóz organiczny BioSMART zawiera składniki organiczne, aminokwasy i metabolity pochodzących z fermentacji drożdży

  • zmniejsza deformacje kwiatów i zapewnia wyższy plon
  • zmniejsza wpływ negatywnych czynników abiotycznych
    (susza, upał, wiatr)
  • stymuluje wewnętrzny metabolizm rośliny w celu pobudzenia
    rozwoju i wigoru rośliny uprawnej

Skład (w/w):

Azot całkowity (N) – 1%
Potas całkowity (K2O) – 9%
Całkowity węgiel organiczny – 12%

Charakterystyka

Stan skupienia:  ciecz
Gęstość względna:  1,3 g/ml

pH 1 % roztworu: 6,48

Etykieta

Dostępne opakowania

1L  5L