Uprawa borówki  w gruncie

Zmienna pogoda w ostatnich 2 tygodniach spowodowała niwelację różnic w rozwoju roślin różnych odmian. Obecnie jest to faza BBCH 54-56. Jedynie odmiany późne nie pokazują na razie wyraźnie pąków kwiatowych.

Z nawozów aplikujemy posypowo siarczan amonu oraz w razie potrzeby saletry, będące źródłem szybko działającego azotu. Może bowiem wystąpić okoliczność gwałtownego rozwoju liści i kwiatów, a podłoża są miejscami solidnie wypłukane ze składników pokarmowych przez obfite ostatnio opady.

Jest to najwyższy czas do wykonania zabezpieczenia przed chorobami grzybowymi – należałoby także wykonać zabiegi przeciw zamieraniu pędów oraz innym chorobom grzybowym, zalecanymi do tego preparatami (patrz program ochrony borówki).  Sugerowałbym zwrócić uwagę na ochronę przed szara pleśnią – obawiać się należy szybkiego rozwoju tego grzyba, co w warunkach kwitnienia może doprowadzić do strat w owocach.

Celem poprawy skuteczności działania substancji aktywnych w środkach ochrony roślin warto znać optymalny zakres odczynu wody. Gdy substancja wymaga niższego odczynu, można przeprowadzić zakwaszenie wody w opryskiwaczu poprzez dodanie do zbiornika OPTYMSL SOFT LpH , w dawce 100 ml na 100 l wody. Poprawi to przyczepianie cieczy roboczej do blaszki liściowej w czasie wykonywania zabiegu ochrony roślin i tym samym pomoże ograniczyć straty cieczy roboczej. Należy dodać adiuwant oparty na oligomerach terenowych OPTYMAL FILM.

Można także stymulować rośliny zabiegami wraz z fertygacją preparatem HUMIK w dawce 5 l/ha lub zabiegami nawożenia dolistnego preparatami VALKIRIA POWER ALG w dawce 2 l/ha, lub AMINOVITAL POWER w dawce 0,5-1 kg/ha. Sugeruję także stosować co 2 tygodnie zabieg z użyciem nawozu POTASIL PLUS KRZEM w dawce 2,5-3,5 l/h.

Uprawa borówki pod osłonami

Rośliny wczesnych odmian są aktualnie w fazie  BBCH 60-61. Zalecam lustrację na obecność przędziorków i w razie konieczności 3 zabiegi co 5 dni środkami  o różnych substancjach czynnych.  Jest doniesienie o pojawieniu się opuchlaków w dużej liczbie, gdzie nie tyle larwy, ale dorosłe chrząszcze żerują na małych listkach poważnie je uszkadzając.

Stosujemy pożywkę lekko potasową o relacjach N:K:Ca  = 2:3:2, aplikując ją poprzez fertygację w zbiorniku A, FERTYGOLD 9-18-27, zaś w zbiorniku B saletrę wapniową.

Ważne jest dobre zaopatrzenie w mikroelementy. Aby roślinom ich nie brakowało, należy podawać  roślinom CALFERT BERRY DUO.

Raz w miesiącu zalecam podać dawkę siarczanu amonu w fertygacji – 12,5 kg/ha/tydzień.

Zabiegi przeciw grzybom – podobnie jak w polu.