Na naszej stronie w zakładce ZALECENIA, pojawiły się nowe informacje dotyczące możliwości mieszania nawozów FERTYGOLD, FERTYGOLD LpH, POTASIL PLUS KRZEM oraz WAPNO MIX MICRO. W tabelach zawarte są informacje o potencjalnych możliwościach mieszania nawozów z innymi substancjami. Każdorazowo użytkownik powinien sprawdzić możliwość wykonania mieszaniny w małym naczyniu. Niniejsza tabela jest tylko poglądowa, sugeruje kierunek wykonania pożądanych mieszanin. Firma Calfert ani producent nawozów, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody w wyniku wykonania mieszaniny.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania zachęcamy do kontaktu z działem BADAŃ i ROZWOJU.

Tabele można pobrać klikając w poszczególne ikony: