FERTYGOLD 9-45-15 + mikro

Wieloskładnikowy nawóz NPK z mikroelementami przeznaczony do fertygacji upraw sadowniczych, warzywniczych i jagodowych. Aplikowany za pomocą instalacji nawodnieniowej w zabiegu fertygacji.

Azot całkowity (N)  9
– w formie azotanowej  1,3
– w formie amonowej  7,7
Fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie  45
Potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie  15
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie  0,02
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie  0,003
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie  0,07
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie  0,03
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie  0,003
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie  0,05






Właściwości fizyczne i chemiczne


Wygląd: Mikro krystaliczny proszek
Kolor: niebieski
pH (1% sol.): 3.5 – 4.5
Rozpuszczalność 200 - 220 g/L


Dostępne opakowania


25 kg


PRZYGOTOWANIE DO FERTYGACJI

Rozpusćić 10 kg nawozu FERTYGOLD w 100 litrach wody, stale mieszając roztwór wodny. Gdy nawóz zostanie całkowicie rozpuszczony, należy podawać go do instalacji nawodnieniowej w ustalonym stężeniu, za pomocą urządzeń przystosowanych do podawania stężonej pożywki w instalację nawodnieniową. Po aplikacji nawozu, całą instalację przepłukać czystą wodą. Nawozu nie należy mieszać w jednym zbiorniku z nawozami zawierającymi saletrę wapniową.

DAWKOWANIE

Nawóz FERTYGOLD do fertygacji stosujemy w stężeniu 0,4-1% (to jest od 0,4-1 g nawozu na 1 litr wody), na 1 hektar uprawy. Nawóz aplikować nie częściej niż co 7 dni.