Humik

HUMIK to organiczno-mineralny nawóz, który poprawia właściwości fizykochemiczne gleby oraz wzbogaca ją w korzystne dostępne dla roślin związki mineralne i organiczne. Produkt można stosować w uprawach roślin rolniczych, sadowniczych, jagodowych, warzywniczych i ozdobnych. HUMIK posiada unikatowy skład, w produkcie znajdują się kwasy humusowe, aminokwasy, betainy, witaminy i związki mineralne. HUMIK wykazuje poprawę właściwości gleby oraz pozytywnie wpływa na wzrost, rozwój i aktywność systemu korzeniowego roślin uprawnych. Można go stosować w formie aplikacji na powierzchnię roślin i gleby lub za pośrednictwem systemu fertygacji.

SkładMateria organiczna - w sumie -  52%

 • kwasy humusowe -  25%

 • aminokwasy  - 10%

 • betaina -  10%

 • kwas pyroglutaminowy  - 4,6 %

 • azot organiczny -  4%

 • węgiel organiczny  - 22%


Minerały 8%

 • tlenek potasu  - 5%

 • siarka  - 1%

 • wapń  - 0,5 %


Witaminy

 • B1 3mg/kg

 • B2 95 mg/kg


Charakterystyka


Stan skupienia: ciecz
Barwa: ciemnobursztynowa
Gęstość względna:  1,30–1,35 g/ml

Dostępne opakowania


1L   5L   20L   200L


UPRAWATERMINY I ZALECENIADAWKA
Zabiegi wykonywać za pomocą belki herbicydowej, 5-10 l/ha opryskując glebę pod koronami drzew. Pierwszy
Jabłoń, Gruszazabieg wykonać na początku wegetacji, drugi w czasie kwitnienia, trzeci w czasie wzrostu zawiązków.

Wykonać zabiegi 3-4 razy co ok. 21 dni.

5-10 l/ha
Wraz z fertygacją wykonywać zabiegi 3-5 razy. Pierwszy zabieg na początku wegetacji, kolejne wykonać co 20-30 dni.10-20 l/ha
Wiśnia,

Czereśnia, Śliwa

Zabiegi wykonywać za pomocą belki herbicydowej, opryskując glebę pod koronami drzew. Pierwszy

zabieg wykonać na początku wegetacji, drugi w czasie kwitnienia, trzeci w czasie wzrostu zawiązków.

Wykonać zabiegi 3-4 razy co ok. 14 dni.

5-10 l/ha
Wraz z fertygacją wykonywać zabiegi 3-5 razy. Pierwszy zabieg na początku wegetacji, kolejne wykonać co 10-20 dni.10-20 l/ha
TruskawkiTuż przed sadzeniem można zamoczyć system korzeniowy sadzonek truskawek.0,1-0,3 l na 100 l wody
Podlewać rośliny tuż po posadzeniu i w czasie wegetacji.3-4 l/ha na każde 1000 l wody
Opryskiwać rośliny i glebę wokół roślin 3-4 razy co 20-30 dni.0,5 – 3 l/ha
Wraz z fertygacją, pierwszy zabieg wykonać na początku wegetacji lub 14 dni po posadzeniu roślin. Wykonać 3-4 zabiegi co 15-25 dni.5-10 l/ha
MalinyTuż przed sadzeniem można zamoczyć system korzeniowy sadzonek malin.0,1-0,3 l na 100 l wody
Podlewać rośliny tuż po posadzeniu i w czasie wegetacji.3-4 l/ha na każde 1000 l wody
Opryskiwać glebę wokół roślin 3-4 razy co 20-30 dni.1-3 l/ha
Wraz z fertygacją, pierwszy zabieg wykonać na początku wegetacji lub 14 dni po posadzeniu roślin. Wykonać 3-4 zabiegi co 15-25 dni.5-10 l/ha
BorówkaTuż przed sadzeniem można zamoczyć bryłę korzeniową.0,1-0,3 l na 100 l wody
Podlewać rośliny tuż po posadzeniu i w czasie wegetacji.3-4 l/ha na każde 1000 l wody
Opryskiwać glebę wokół roślin 3-4 razy co 20-30 dni.2-3 l/ha
Wraz z fertygacją, pierwszy zabieg wykonać na początku wegetacji lub 14 dni po posadzeniu roślin. Wykonać 3-4 zabiegi co 15-25 dni.5-10 l/ha
Warzywa gruntoweTuż przed sadzeniem można zamoczyć bryłę korzeniową rozsady warzyw.0,1-0,2 l na 100 l wody
Podlewać rośliny tuż po posadzeniu i w czasie wegetacji.3-4 l/ha na każde 1000 l wody
Opryskiwać rośliny i glebę wokół roślin 3-4 razy co 20-30 dni.0,5 – 2 l/ha
Wraz z fertygacją, pierwszy zabieg wykonać na początku wegetacji lub 14 dni po posadzeniu roślin. Wykonać 3-4 zabiegi co 15-25 dni.5-10 l/ha
Zboża, rzepakOpryskiwać glebę tuż przed wschodami roślin, tuż po siewie.1-3 l/ha
W przypadku uprawy ozimin wykonać 1-2 zabiegi jesienią przed zakończeniem wegetacji.0,5 l/ha
Opryskiwać glebę i rośliny wiosną 14 dni po siewie lub ruszeniu wegetacji 2-3 zabiegi co 14-21 dni.0,5 – 1 l/ha
ZiemniakOpryskiwać glebę tuż przed wschodami roślin, tuż po sadzeniu.1-3 l/ha
Kolejne 2-3 zabiegi co 14-21 dni. Zabiegi wykonać w czasie intensywnego wzrostu masy nadziemnej.0,5 l/ha