Optymal Soft LpH

to całkowicie rozpuszczalny w wodzie nawóz, o działaniu wielofunkcyjnym, do dokarmiania roślin rolniczych, warzywniczych, sadowniczych i jagodowych. Nawóz dostarcza składniki pokarmowe takie jak azot i fosfor oraz modyfikuje wodę używaną do wykonania zabiegu. Poprawia efektywność zabiegów poprzez obniżenie pH cieczy roboczej, zwiększenie jej przyczepności do zielonych części roślin oraz zmniejszenie
napięcia powierzchniowego.

  • Poprawia stopień pokrycia roślin cieczą roboczą,
  • Obniża pH wody, zapobiega hydrolizie zasadowej,
  • Obniża napięcie powierzchniowe,
  • Ułatwia pobieranie przez rośliny składników pokarmowych oraz substancji aktywnych,
  • Podnosi efektywność i skuteczność zabiegów ochrony i nawożenia dolistnego.

Jakość użytej wody do zabiegu ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności działania stosowanych preparatów. Większość produktów używanych w zabiegu aplikacji poza korzeniowej ma ograniczone działanie w wodzie zasadowej, twardej, zasobnej w węglany magnezu i wapnia. Obniżenie pH cieczy roboczej zapobiega niekorzystnej hydrolizie zasadowej, zmniejsza napięcie powierzchniowe oraz poprawia ilość składników pobieranych przez rośliny.

Optymal Soft LpH

OPTYMAL SOFT LpH reguluje właściwości cieczy roboczej, poprawiając skuteczność ochrony roślin.

Obniża pH wody, zapobiega hydrolizie zasadowej.

Obniża napięcie powierzchniowe.

Podnosi efektywność i skuteczność zabiegów ochrony i nawożenia dolistnego.

Ogranicza niekorzystny wpływ węglanu magnezu i węglanu wapnia.

Poprawia stopień pokrycia roślin cieczą roboczą, oraz ułatwia pobieranie przez rośliny składników pokarmowych oraz substancji aktywnych.

Skład

NAWÓZ WE

Typ:  Roztwór nawozowy NP ( 4;21)
Azot całkowity (N):  4%
Azot amidowy (NH2):  4%
Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie (P2O5):  21%

Charakterystyka

Stan skupienia:  ciecz
Kolor:  różowy

Etykieta

Dostępne opakowania

1L   5L

        STOSOWANIE

Do zbiornika opryskiwacza wypełnionego wodą w 75% dodajmy od 50 do 150 ml Optymal Soft LpH na każde 100 l wody użytej do zabiegu. Określenie dokładniejszej dawki zależy od początkowego pH i twardości wody, jaką zamierzamy użyć do zabiegu. Po dodaniu Optymal Soft LpH jako pierwszego środka, woda powinna zmienić swoją barwę w zależności od otrzymanego pH.