FERTYGOLD Low pH 12-42-8+2,5MgO + mikro Wieloskładnikowy nawóz NPK z mikroelementami przeznaczony do fertygacji upraw sadowniczych, warzywniczych i jagodowych. Aplikowany za pomocą instalacji nawodnieniowej w zabiegu fertygacji. Dzięki specjalnej kompozycji nawozy z oznaczeniem Low pH obniżają odczyn cieczy roboczej. Składniki pokarmowe są bardziej dostępne dla roślin. W trakcie sporządzania stężonej pożywki nie ma potrzeby używania związków (np. kwasu azotowego lub kwasu fosforowego) do zakwaszenia.

Skład% w/w
Azot całkowity (N)12
– w formie azotanowej1,9
– w formie amonowej6,5
– w formie amidowej3,6
Fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie42
Potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie8
Magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie2,5
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie0,01
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie0,03
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie0,01
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie0,001
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie0,02

Do PobraniaWłaściwości fizyczne i chemiczne


Wygląd: Mikro krystaliczny proszek
Kolor: niebieski
pH (1% sol.): 2,5-3,5
Rozpuszczalność 280-300 g/L


Dostępne opakowania


25 kg


Tabela mieszaniaPRZYGOTOWANIE DO FERTYGACJI

Rozpusćić 10 kg nawozu FERTYGOLD w 100 litrach wody, stale mieszając roztwór wodny. Gdy nawóz zostanie całkowicie rozpuszczony, należy podawać go do instalacji nawodnieniowej w ustalonym stężeniu, za pomocą urządzeń przystosowanych do podawania stężonej pożywki w instalację nawodnieniową. Po aplikacji nawozu, całą instalację przepłukać czystą wodą. Nawozu nie należy mieszać w jednym zbiorniku z nawozami zawierającymi saletrę wapniową.

DAWKOWANIE

Nawóz FERTYGOLD do fertygacji stosujemy w stężeniu 0,04-0,1% (to jest od 0,4-1 g nawozu na 1 litr wody), na 1 hektar uprawy. Nawóz aplikować nie częściej niż co 7 dni.