Opis Optymal Soft LpH

to całkowicie rozpuszczalny w wodzie nawóz, o działaniu wielofunkcyjnym, do dokarmiania roślin rolniczych, warzywniczych, sadowniczych i jagodowych. Nawóz dostarcza składniki pokarmowe takie jak azot i fosfor oraz modyfikuje wodę używaną do wykonania zabiegu. Poprawia efektywność zabiegów poprzez obniżenie pH cieczy roboczej, zwiększenie jej przyczepności do zielonych części roślin oraz zmniejszenie
napięcia powierzchniowego.

  • Poprawia stopień pokrycia roślin cieczą roboczą,
  • Obniża pH wody, zapobiega hydrolizie zasadowej,
  • Obniża napięcie powierzchniowe,
  • Ułatwia pobieranie przez rośliny składników pokarmowych oraz substancji aktywnych,
  • Podnosi efektywność i skuteczność zabiegów ochrony i nawożenia dolistnego.

Jakość użytej wody do zabiegu ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności działania stosowanych preparatów. Większość produktów używanych w zabiegu aplikacji poza korzeniowej ma ograniczone działanie w wodzie zasadowej, twardej, zasobnej w węglany magnezu i wapnia. Obniżenie pH cieczy roboczej zapobiega niekorzystnej hydrolizie zasadowej, zmniejsza napięcie powierzchniowe oraz poprawia ilość składników pobieranych przez rośliny.

Chcesz 5% rabatu na nasze produkty?
Chcesz otrzymać 5% rabatu na zakup produktów Calferta, w sklepie wpolu.pl?
Szanujemy Twoją prywatność dlatego nie udostępnimy nikomu Twoich danych

Skład OPTYMAL SOFT LpH

OPTYMAL SOFT LpH jest to NAWÓZ WE Typ:  Roztwór nawozowy NP ( 4;21)

Azot całkowity (N):  4%
Azot amidowy (NH2):  4%
Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie (P2O5):  21%

Charakterystyka OPTYMAL SOFT LpH

Stan skupienia:  ciecz
Kolor:  różowy

Etykieta

Dostępne opakowania OPTYMAL SOFT LpH

1L   5L

Zalecenia stosowania i dawki preparatu Optymal Soft LpH

Do zbiornika opryskiwacza wypełnionego wodą w 75% dodajmy od 50 do 150 ml Optymal Soft LpH na każde 100 l wody użytej do zabiegu. Określenie dokładniejszej dawki zależy od początkowego pH i twardości wody, jaką zamierzamy użyć do zabiegu. Po dodaniu Optymal Soft LpH jako pierwszego środka, woda powinna zmienić swoją barwę w zależności od otrzymanego pH.