Wapń odgrywa niezwykle istotną rolę w życiu roślin. Wpływa zarówno na stan systemu korzeniowego (obecność dużej ilości drobnych korzonków pobierających składniki pokarmowe), stan tkanek i odporność na uszkodzenia mechaniczne (składnik ścian komórkowych, wpływ na stan oraz smak i wygląd owoców, a także ich trwałość pozbiorczą).

Jarosław Barszczewski

 

Zawartość odpowiedzialnego za to wszystko wapnia w strefie korzeniowej roślin uparowanych powinna być na odpowiednim poziomie. Wapń służy również do regulacji, (podnoszenia) odczynu gleby. Szczególnie w okresie, gdy nawozy mineralne są w cenach niezachęcających do ich zakupu. Plantatorzy powinni skupić się i odpowiednio uregulować pH gleby, tak aby zapewnić odpowiednie pobieranie makro i mikro składników ze strefy korzeniowej.

Przyswajalność składników pokarmowych w zależności od pH gleby.

Jak widać – gdzie by się w roślinie nie obrócić – tam wapń jest bardzo potrzebny.

Chcesz 5% rabatu na nasze produkty?
Chcesz otrzymać 5% rabatu na zakup produktów Calferta, w sklepie wpolu.pl?
Szanujemy Twoją prywatność dlatego nie udostępnimy nikomu Twoich danych

Czy znamy odczyn naszej gleby oraz zawartość dostępnego wapnia w strefie korzeniowej roślin? Jeśli nie, to zachęcamy i gorąco rekomendujemy pobranie próbek glebowych z głębokości od 0 do 20 cm i wysłanie ich do OSChR lub IO w Skierniewicach wraz ze zleceniem wykonania analizy gleby METODĄ OGRODNICZĄ

 

nawozy wapniowe najlepiej aplikować przed założeniem plantacji.

Dobroczynne działanie wapnia w glebie

Wapń jednak ma również wpływ na stan i właściwości gleby – regulując jej odczyn i właściwości fizyczne oraz parametry takie jak struktura gruzełkowata.

Obecność dostatecznej ilości wapnia w kompleksie sorpcyjnym przyczynia się do kreacji prawidłowych relacji powietrzno-wodnych oraz – co chyba najważniejsze – do wytworzenia i utrzymania struktury gruzełkowatej – największego sprzymierzeńca plantatora w uprawie roślin, czyli czynnika wpływającego na wzrost i aktywność systemu korzeniowego.

W jaki sposób wapń wpływa na odczyn gleby?

Jest to proces związany z rozpuszczaniem związków wapnia w wodzie. Zawsze powstaje wtedy jon hydroksylowy (OH), który  podnosi odczyn pH w kierunku alkalicznego.

Z grubsza można powiedzieć, że 95% roślin wymaga odczynu w zakresie 5,5- 7,5, a jedynie niektóre wyjątki (jak np. borówka wysoka) preferują odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny – w zakresie pH 4-5.

Ponieważ odczyn obniżyć jest stosunkowo łatwo, w glebach robi się to, używając azotu w formie jonu amonowego NH4+, zajmiemy się podwyższaniem pH gleby.

Nawozy wapniowe takie jak HORTIWAP KREDA i HORTIWAP MIX najlepiej aplikować jesienią.

Dlaczego wybrano sole oraz tlenki i wodorotlenki wapnia ?

 1. Ponieważ mamy duże zasoby skał wapiennych.
 2. Ponieważ obróbka surowca nie jest droga, a dostępność jest powszechna.
 3. Ponieważ stosowanie produktów wapniowych jest bezpieczne dla plantatorów i roślin, szczególnie węglanu wapnia i siarczanu wapnia.
 4. Ponieważ rośliny zawsze potrzebują dostępnego wapnia w glebie, aby móc go pobierać wraz z wodą.

Przy wapnowaniu jest zawsze kwestia otwarta;

– Kiedy wykonywać wapnowanie plantacji?

– Jakie stosować dawki?

– W jakiej postaci aplikować produkty wapniowe ?

Dostarczanie wapnia powinno się odbywać przed formowaniem zagonów.

 

Wapnowanie na ogół wykonuje się jesienią. Zwykle termin ten jest wybierany, ponieważ większość produktów wapniowych jest, albo słabo rozpuszczalna w wodzie i potrzebuje czasu, aby uwolnić wapń do gleby. Zatem – termin jesienny jest bezpieczny – obojętnie czy stosujemy postać węglanową, siarczanową, czy tlenkową.

Pamiętajmy jednak, że na glebach lekkich, gdzie kompleks sorpcyjny jest niewielki – należy raczej stosować formy węglanowe lub siarczanowe: postać tlenkowa może raptownie zalkalizować podłoże do wartości ponad pH 7,5, który to odczyn nie jest korzystny dla większości roślin – z wyjątkiem roślin wapieniolubnych.

Do wapnowania gleb rekomendujemy dobrej jakości nawozy HORTIWAP KREDA i HORTIWAP MIX

Zatem – zawsze skorzystajmy z kalkulatora wapnowania, a jeśli nie mamy do takiego dostępu – pamiętajmy, że im lżejsza gleba, tym jednorazowa dawka mniejsza i w formie węglanowej. Jeżeli stosujemy wapnowanie jesienią na glebach mocniejszych, możemy posłużyć się postacią tlenkową (wapno palone) lub najlepiej mieszana, gdzie wapń jest w dwóch formach – i węglanowej i tlenkowej. Przykładem takiego produktu zawierającego dwie formy wapnia, tlenkową i węglanową, jest HORTIWAP MIX, który w sumie zawiera 65% CaO, ale 39% dostarczanego wapnia jest w formie węglanowej CaCO3, a pozostała część wapnia jest w formie tlenkowej. Dlatego nawóz jest bardziej bezpieczny dla roślin niż nawóz zawierający wysoką zawartość wapnia tlenkowego, szczególnie rekomendowany na gleby średnie i cięższe, do aplikacji przed założeniem plantacji lub w okresie późno jesiennym. HORTIWAP MIX to szybkie dostarczenie wapnia i regulacja odczynu dzięki formie tlenkowej oraz wolniejsze uwalnianie jonów  Ca++ w późniejszym okresie.

Postać węglanową można również aplikować bezpośrednio przed zakładaniem plantacji wiosną oraz nawet w trakcie wegetacji – jeśli jest to potrzebne.

W takich sytuacjach najlepiej stosować postać granulowaną – HORTIWAP KREDA zawierający 97% CaCO3. Nawóz charakteryzuje się wysoką reaktywnością – 94% i bardzo niską wilgotnością – poniżej 1% H2O, czyli plantator płaci za węglan wapnia, a nie za wodę. HORTIWAP KREDA to nawóz  granulowany produkowany z bardzo rozdrobnionej mączki wapiennej. Dzięki  temu granule rozpuszczają się, a wapń może w wyniku aktywności mikroorganizmów przechodzić do gleby i do kompleksu sorpcyjnego.

 

granulowane-nawozy-wapniowe-hortiwap-mix-kreda

Jakie dawki HORTIWAP KREDA I HORTIWAP MIX można stosować?

Powinniśmy znać pH gleby oraz zawartość wapnia Ca++ w glebie, aby dopasować precyzyjnie dawki nawozów wapniowych do naszej plantacji. 

Można powiedzieć, że dawki jesienne mogą się wahać od 500  do 2000 kg / ha wapnia w postaci węglanowej.

Jeżeli stosujemy postać tlenkową – dawki takie należy zredukować o połowę, a w przypadku gleb lekkich – nie stosować tej postaci, sięgając po takie rozwiązania jak HORTIWAP KREDA lub HORTIWAP SIARCZAN WAPNIA.

Jeżeli stosujemy wapnowanie HORTIWAP KREDA wiosną przed założeniem plantacji – nie przekraczajmy ilości 1000 kg / ha jednorazowo – głównie z powodu możliwego zasolenia i związanych z tym problemów z  przekorzenianiem się sadzonek.

Jak wspomniałem zasadniczo mamy cztery postaci produktów do wapnowania:

– węglanową, czyli HORTIWAP KREDA,

 • – siarczanową,  czyli HORTIWAP SIARCZAN WAPNIA,
 • – tlenkową – dostępne na indywidualnie zamówienie naszych klientów w ilości 24 tony,
 • mieszaną (tlenkowo-węglanową), czyli HORTIWAP MIX.

 

Osiem zasad i warunków stosowania nawozów wapniowych na plantacjach

 1. Im gleba lżejsza – tym lepiej użyć HORTIWAP KREDA.
 2. Im gleba cięższa – tym  lepiej użyć formy tlenkowej, a najlepiej HORTIWAP MIX.
 3. HORTIWAP SIARCZAN WAPNIA używajmy w specyficznych roślinach o czerwonych lub fioletowych owocach: truskawka, malina, borówka.
 4. Na glebach lżejszych stosujemy pół-dawki nawozów wapniowych lub niższe z zalecanych, na glebach cięższych możemy stosować rekomendowane dawki.
 5. Najlepiej wapnować pole przed założeniem plantacji, dzieląc dawki wapnia na kilka aplikacji w czasie przygotowania stanowiska.
 6. Aplikacje na istniejących plantacjach powinny być prowadzone w okresie jesiennym, wiosną tylko w szczególnych przypadkach.
 7. Regularnie, najlepiej co roku, sprawdzać odczyn gleby i zawartość wapnia, aby regulować te parametry sukcesywnie.
 8. Jeśli zawartość wapnia jest bardzo niska lub odczyn bardzo kwaśny, trzeba pamiętać, że na takich stanowiskach regulacja odczynu i zawartości wapnia może potrwać kilka lat.

 

Osiem zasad i warunków stosowania nawozów wapniowych na plantacjach.

Szanowni Plantatorzy, temat wapnowania, regulacji odczynu i uzupełnienie ruchomego wapnia w strefie korzeniowej nie jest ani szybki, ani łatwy. Mam nadzieję, że tym krótkim opracowaniem przybliżyłem najważniejsze kwestie związane z wapnowaniem plantacji truskawek czy malin. W okresie jesiennym, wczesno-wiosennym lub gdy przygotowujecie stanowisko do sadzenia roślin, wykonajcie chemiczną analizę roślin, opierając dawki i termin aplikacji nawóz na tych właśnie danych. W tej kwestii zespół doradców Calferta jest do Waszej dyspozycji. Kliknij w zakładkę ZADAJ PYTANIE i wyślij do mnie wyniki analiz, a pomogę w opracowaniu i konsultacji zaleceń nawozowych.

Miłego Dnia

Jarosław Barszczewski

ZACZEKAJ CHWILE, ZAINTERESOWANY TEMATEM WAPNOWANIA?

CHCESZ WIEDZIEĆ DLACZEGO WYSTEPUJĄ PROBLEMY Z WAPNIEM?

\KLIKAJ JUŻ TERAZ I PRZECZYTAJ KOLEJNY MATERIAŁ AUTORSTWA JAROSAŁWA BARSZCZEWSKIEGO. 

Dlaczego występują problemy z wapniem w uprawie truskawki? Wszystko co powinieneś wiedzieć o wapniu, znajdziesz w jednym miejscu.

NOWOŚĆ  HORTIWAP SIARCZAN WAPNIA W SEZONIE 2022

NOWOŚĆ  HORTIWAP SIARCZAN WAPNIA W SEZONIE 2022