W wielu regionach kraju od początku sierpnia pada mniej lub bardziej intensywnie. Niekiedy opady są na tyle obfite, iż  powodują lokalne podtopienia sadów, plantacji i pól uprawnych. Niekiedy po dłuższych opadach, w których może spaść 50-60 litrów wody na metr kwadratowy lub nawet więcej, woda opadowa zalega na powierzchni gleby. W tym materiale zwrócę uwagę na kondycję strefy korzeniowej i wpływu nadmiaru wody na rośliny. Dlatego, jeśli temat zbyt dużej ilości wody na plantacji Cię dotyka, przeczytaj ten materiał do końca. A jeśli będziesz miał pytania, zadaj je nam.

Jeśli woda zalega na naszej plantacji, to należy jak najszybciej ją odprowadzić po za obręb uprawy roślin. W odprowadzaniu nadmiaru wody pomocna będzie instalacja melioracyjna.

Jeszcze nie tak dawno plantatorzy borykali się z niedoborem wody i suszą  dotykającą nasze plantacje. W niektórych regionach opady spowodowały uzupełnienie wody w glebie, co sprzyjało prawidłowemu wzrostowi i rozwojowi roślin uprawnych. Jednak wraz z padającymi deszczami coraz częściej spotykana jest sytuacja, że pada przez dłuższy czas, deszcze są intensywniejsze, a woda opadowa zalewa plantację i pozostaje na powierzchni gleby. Taka sytuacja jest trudna dla roślin i może być niebezpieczna, prowadząc w konsekwencji do ograniczenia aktywności systemu korzeniowego, jego zamierania i co dalej za tym idzie, zamierania całych roślin. Zalegająca na powierzchni gleby woda uniemożliwia wymianę gazową, co prowadzi do stworzenia warunków beztlenowych, w których organizmy tlenowe, w tym te pożyteczne, nie mogą się rozwijać. Pamiętajmy, że stosunki powietrzno-wodne w glebie to jeden z najważniejszych i podstawowych parametrów, od którego zależy prawidłowy wzrost i aktywność systemu korzeniowego.

Ważnym parametrem  jakości gleby jest ocena aktywności oddechowej gleby, która to jest wynikiem działalności życiowej mikroorganizmów i korzeni  znajdujących się w glebie. Na glebach zmęczonych aktywność oddechowa jest gorsza, przez co i stosunki powietrzno-wodne mogą być mniej korzystane dla roślin, a na glebach o parametrach optymalnych dla wzrostu i rozwoju roślin aktywność oddechowa jest lepsza. W badaniach prowadzonych w roku 2018 przez dr hab. Zofię Zydlik z UP w Poznaniu, wykazano pozytywny wpływ na aktywność oddechową poprzez trzykrotną aplikację preparatu HUMIK w dawce 5l/ha. Wyniki zaprezentowane są w poniższej tabeli.

Wpływ gleby określanej jako nowina i gleby zmęczonej oraz aplikacji preparatu HUMIK na aktywność oddechową gleby określaną jako wymianę dwutlenku węgla w miligramach na kilogram gleby w czasie 24 godzin.

Jak widać z powyższego wykresu, na aktywność oddechową gleby ogromny wpływ na to, czy  cechy jakościowe gleby świadczą o tym, że glebę możemy ocenić jako zmęczoną, czy w wyniku prowadzonej działalności agrotechnicznej gleba jest utrzymywana w odpowiedniej kulturze i nazywać ją możemy nowiną. Należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że aktywność oddechowa gleby wyższa jest w okresie wiosennym, nieco niższa w czasie lata, a najniższa jesienią i przed nadejściem zimy. Dzieje się tak dlatego, że organizmy żyjące w glebie, jak i korzenie roślin, w okresie jesieni swą aktywność życiową skupiają na przygotowaniu się do zimy. Dlatego aktywność oddechowa gleby spada, a jeśli  nałożą się  na to niekorzystne warunki, takie jak intensywne odpady deszczu i zalegająca woda, w znacznym stopniu  upośledza to aktywność glebową. Plantatorzy tym bardziej muszą skupić się na tym, aby o odpowiednie stosunki powietrzno-wodne i kondycję gleby należycie zadbać. W tym celu rekomendować będziemy szereg zabiegów agrotechnicznych, które należy wykonać przed sadzeniem roślin. Na istniejących plantacjach doskonałym wyborem jest aplikacja nawozu HUMIK w dawce 5 l/ha.

 

Wiele zależy od typu i rodzaju gleby, na której założona jest plantacja, podobnie jak od ukształtowania terenu i obecności takich urządzeń melioracyjnych jak dreny czy rowy. Są one niezwykle potrzebne i pomocne w odprowadzaniu nadmiaru wody z plantacji.

Jak poprawić strukturę gleby?

Kolejną kwestią, nad którą plantatorzy powinni się skupić, jest  struktura gruzełkowata gleby. Na procesy strukturotwórcze należy zwrócić szczególną uwagę w okresie, gdy przygotowujemy stanowisko pod uprawę roślin na danej kwaterze oraz w okresie późnej jesieni, gdy następuje schyłek okresu wegetacyjnego, szczególnie w uprawach wieloletnich, w których nie mamy zbyt dużych możliwości wyboru rozwiązań pozytywnie wpływających na wsparcie i tworzenie się odpowiedniej struktury gruzełkowatej. Jednym z rozwiązań, po jakie plantatorzy i sadownicy mogą sięgać, jest dostarczenie do gleby kationów dwuwartościowych. Do najważniejszych, również z żywieniowego punktu widzenia, należy zaliczyć wapń i magnez. Jeśli chodzi o magnez, jego zawartość w glebach bywa różna i dlatego przed określeniem dawki warto wykonać chemiczną analizę gleby, aby na tej podstawie ocenić potrzebę dostarczania magnezu oraz dawkę i formę nawozu. Drugim, trudniejszym w uzupełnieniu pierwiastkiem, którego niedobory w analizach gleby są dość często widoczne, jest wapń. Dlatego o wapń należy odpowiednio wcześnie zadbać  przed założeniem plantacji, a w przypadku upraw wieloletnich wykonywać regularnie analizę gleby, aby na tej podstawie oceniać potrzebę wapnowania w oparciu o zawartość dwuwartościowego kationu wapnia w glebie, a nie tylko samego jej odczynu. Do uzupełnienia dostępnego dla roślin wapnia w glebie oraz regulacji odczynu można wykorzystać nawozy wapniowe zawierające wapń w formie węglanowej HORTIWAP KREDA lub w formie węglanowej i tlenkowej HORTIWAP MIX. Nawozy są w formie granulowanej wygodnej do aplikacji różnymi typami rozsiewaczy nawet do nawozów granulowanych. W okresie końcówki wegetacji, ale jeszcze przed zamarznięciem gleby, warto zwrócić szczególną uwagę na aplikację nawozów wapniowych.

wapnowanie-gleby-nawoz-hortiwap-kreda-calfert

Co zrobić , gdy plantacja została zalana ?

Gdy już nadmiar wody zostanie odprowadzony z plantacji, zastanówmy się chwilę nad typem i właściwościami naszej gleby. Jest czas na to, aby zająć się systemem korzeniowym naszych roślin. Jak już wspomniano, do prawidłowego wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego potrzebne są odpowiednie stosunki powietrzno-wodne, ale również i  dostępne składniki pokarmowe. Do najważniejszych składników pokarmowych wpływających na tworzenie się włośnikowego systemu korzeniowego naszych roślin, zaliczyć należy fosfor, wapń, magnez, potas, a także żelazo i bor. Fosfor jest  mało mobilnym pierwiastkiem w glebie i wodzie, a jego pobieranie przez rośliny zależy od odczynu gleby i jej temperatury. Niekiedy poprzez regulację pH da się  spowodować zwiększenie dostępności fosforu dla roślin, ale o tym pierwiastku należy pamiętać przede wszystkim przed założeniem plantacji w czasie przygotowania stanowiska. Po posadzeniu roślin wiosną i latem rekomendujemy nawożenie nawozem wieloskładnikowym FERTIMAX COMPLEX, który zawiera aż 11% fosforu w przeliczeniu na P2O5, z czego aż 8,5% jest rozpuszczalne w wodzie, czyli po rozpuszczeniu dostępne dla roślin. Fosfor można również wprowadzać do strefy korzeniowej wraz z wodą, jeśli posiadamy instalację do fertygacji. Tu zwrócę uwagę, iż fertygacja to także nawadnianie, a więc jeśli wody w glebie jest dostatecznie dużo, to nawadniamy małymi dawkami lub nie prowadzimy fertygacji wcale, aby nie intensyfikować zalewania gleby i korzeni roślin. Poprzez fertygację możemy podać roślinom fosfor w nawozie FERTYGOLD 9-45-15 + mikro, w którym pierwiastek ten jest w największej ilości. A jeśli sięgnąć chcemy po formułę zawierającą dużo fosforu i potasu, aby zainicjować przygotowanie roślin do spoczynku zimowego, w ten czas rekomendujemy FERTYGPOLD 0-40-40 + mikro — świetny nawóz na okres jesienny, bo niezawierający azotu, a zawierający dużo fosforu i potasu. Typowym nawozem o wysokiej zawartości fosforu w formie fosforynu potasu jest FOSACTIV FERTYGACJA PK 51-9, który rekomendujemy podawać roślinom poprzez system nawodnieniowy przemiennie z nawozem — nie tylko wpływa on (Fosactiv Fertygacja) korzystnie na glebę, ale również na system korzeniowy. Drugim produktem ratującym życie po zalaniu jest HUMIK. W swoim składzie zawiera związki organiczne, takie jak kwasy humusowe, kwasy fulwowe, betainy, aminokwasy i witaminy oraz niewielką część składników mineralnych. Wpływ Humika na system korzeniowy potwierdzono w wielu praktycznych zastosowaniach na plantacjach, w sadach i na polach, gdzie wykorzystywano ten produkt, aby  wspomóc rozwój silnego i zdrowego systemu korzeniowego naszych roślin.

Raz jeszcze zacytujemy wyniki doświadczeń dr hab. Zofii  Zydlik z UP w Poznaniu  tym razem w sezonie 2019.

W prezentowanych wynikach widoczna jest większa masa systemu korzeniowego truskawki uprawianej na glebie nowina niż na glebie zmęczonej. Jednak znacząca poprawa i zwiększenie masy korzeniowej nastąpiło, gdy uprawiane rośliny były traktowane preparatem HUMIK. Badania prowadzone w sezonie 2019 były to drugoroczne badania z nawozem Humik aplikowanym w strefę korzeniową truskawki.

Jak widać —  wykorzystanie nawozu HUMIK na plantacjach truskawek i jego aplikacja poprzez fertygację może mieć różnorakie działanie i efekty. Produkt będzie miał korzystny wpływ na glebę, jej właściwości fizykochemiczne, ale również na nasze rośliny, a mówiąc dokładniej na ich system korzeniowy. Niekiedy plantatorzy pytają o możliwość łączenia w fertygacji  HUMIKA z aminokwasami — taką wspólną aplikację wykonać możemy. W tym celu rekomendujemy do zbiornika, gdzie znajduje się HUMIK, dodanie AMINOVITAL w dawce 5-10 l\ha lub AMINOVITAL POWER w dawce 1 kg\ha. Takie rozwiązanie będzie intensywnie pobudzać życie glebowe, w tym rozwój korzystnych dla roślin mikroorganizmów. Humik występuje w wygodnej do aplikacji postaci płynnej, nie zapycha filtrów — ponieważ nie jest zawiesiną. Odmierzoną dawkę można od razu dodać do zbiornika, co ułatwia podawanie preparatu poprzez system nawodnieniowy. Nawozy HUMIK i AMINOVITAL POWER mają certyfikat dopuszczenia do stosowania w uprawach ekologicznych wydany przez IUNG w Puławach. Dlatego, jeśli jesteś producentem uprawiającym rośliny z certyfikatem ekologicznym, możesz spokojnie stosować wymienione produkty z korzyścią dla kondycji roślin i efektów finansowych dla siebie.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Gdy dojdzie do zalania plantacji czy sadu, nie pozostawiajmy roślin samych sobie. Pomóżmy im odprowadzając nadmiar wody, i wykonując zabiegi wpływające na właściwości gleby i aktywność systemu korzeniowego.