8 Maja w gospodarstwie Konrada Kozakiewicza „Kozacka Truskawka” odbyły się pierwsze warsztaty z cyklu Truskawki w Tunelach organizowanego przez firmę Haygrove i wydawcę portalu jagodnik.pl. W projekcie testowane jest 20 odmian truskawek wysadzonych w pięciu tunelach foliowych. Organizatorzy skupili się na porównaniu różnych odmian truskawek, różnych typów sadzonek. Poza odmianami testowane były systemy uprawy oraz programy nawożenia. Zastosowano podwyższone zagony ściółkowane czarną folią oraz, dla porównania, wał ziemny ściółkowany czarną folią i czarną agrowłókniną wypełniony podłożem kokosowym lub kokosowo perlitowym. Wśród proponowanych programów nawożenia był również ten zaproponowany przez firmę Calfert.

Nawożenie truskawek w tunelu

Program został zastosowany w uprawie truskawek odmiany ‘Flair’ w tunelu foliowym na podwyższonych zagonach ściółkowanych czarną folią. sadzonki typu midium WB były sadzone 26 marca 2019, w czasie przygotowania sadzonek do wysadzenia zanurzono ich system korzeniowy na kilka minut w roztworze wodnym preparatu Humik. W tym celu do 100 litrów wody dodano 400 ml produktu, po zamoczeniu rośliny posadzono przy pomocy specjalnego sadzaka. Preparat Humik był również trzykrotnie aplikowane w zabiegu fertygacji, za każdym razem stosowano dawkę 5L/ha. Pierwsza aplikacja 1 kwietnia, druga aplikacja 23 kwietnia i ostatnia aplikacja 5 maja.  Preparat Humik zawiera w swoim składzie kwasy humusowe, aminokwasy, betainy i części mineralne. Dzięki temu kompleksowo stymuluje i odżywia strefę korzeniową po to, aby truskawki w pierwszym okresie po posadzeniu mogły budować silny, zdrowy system korzeniowy. Istotne jest zbudowanie, na samym początku wegetacji, silnego systemu korzeniowego. Efektem tego będzie szybsze i lepsze pobieranie podawanej wody i nawozów za pomocą fertygacji podczas całego cyklu wegetacji.

Fertygacja – Makro i mikroelementy w nawożeniu

Makro i mikroelementy podano w bardzo dobrze rozpuszczalnym nawozie Fertygold. W tej grupie nawozów występuje aż 11 kompozycji różnych składów, ułatwia to dobranie odpowiedniego nawożenia. Dodatkowo wybrane nawozy posiadają oznaczenie LpH, to znaczy że wraz ze stosowaniem obniżają odczyn wody stosowanej do przygotowania pożywki. Zastosowanie Fertygold LpH oraz nawozu Calfert Berry Duo wyeliminowało konieczność użycia kwasu azotowego do obniżenia pH.  Komputery, w czasie cyklu federacyjnego, wskazywały pH na poziomie 6,4 zapewniające optymalne pobieranie mikro i makroelementów.

Proces podawania nawozów do fertygacji:

Jako pierwszy podano dwukrotnie nawóz Fertygold 12-42-8, z podwyższoną zawartością fosforu, niezbędnego do wzrostu systemu korzeniowego.  Nawóz ten połączono z 7-wodnym siarczanem magnezu oraz nawozem Calfert Berry Duo. Dodatkowo naprzemiennie aplikowana była saletra wapniowa, aby od samego początku suplementować nawożenie wapniem.

Gdy rośliny rozpoczęły kwitnienie zmieniono Fertygold fosforowy na zrównoważony (Fertygold 20-20-20), aby dostarczać zrównoważoną ilość składników pokarmowych: azot fosfor i potas. Oczywiście nadal stosowano nawóz Calfert Berry Duo, który uzupełnia mikroelementy w proporcjach dopasowanych do wzrostu i rozwoju roślin jagodowych, w tym truskawek. Następnie pożywkę uzupełniano siarczanem magnezu. W tych cyklach również na przemian aplikowana saletrę wapniową. Jest to prosty program fertygacji, który przy odpowiedniej zasobności gleby w składniki pokarmowe daje rezultat dobrego odżywiania roślin truskawek w polu jak i w tunelu.

Nawożenie dolistne truskawek w tunelu

Fertygacja była uzupełniona poprzez nawożenie dolistne, na początku wykonano dwa zabiegi nawozem krzemowym Potasil Plus Krzem w dawce 2,5 l, aby wzmocnić naturalną odporność rośliny.  Dodano adiuwant Optimal Film, aby lepiej przykleić ciecz roboczą do blaszki liściowej. Następnie wykonano zabieg akarycydem Floramite 240 SC z dodatkiem AminoComplex, w którym zawarte są mikroelementy i aminokwasy. Jednocześnie obniżono pH cieczy roboczej stosując adiuwant Optimal Soft LpH. Ostatnim zabiegiem, zrobionym przed spotkaniem 8 maja, był zabieg chroniący rośliny  przed chorobami grzybowymi z wykorzystaniem preparatu Luna Sensation 500 S.C., z dodatkiem nawozu krzemowego Potasil Plus Krzem. Mimo że temperatura wewnątrz tunelu nie spadała poniżej zera, a podczas przymrozków rośliny były odkrywane agrowłókniną, stosowano zabiegi biostymulujące, w których wykorzystano preparat Aminocomplex. Ponieważ zmienne warunki pogodowe na zewnątrz wpływały również na mniejszą stabilność wewnątrz tunelu, bistymulacja pozwalała zachować prawidłową fizjologie roślin.

Zrealizowany przez firmę Calfert  program nawożenia, prezentowany był przez Alberta Zwierzyńskiego podczas warsztatów praktycznych projektu Truskawki w Tunelach w dniu 8 maja. Relację z tego wydarzenia można obejrzeć w materiale filmowym oraz w galerii zdjęć. Projekt w dalszym ciągu trwa, wkrótce na naszej stronie zamieścimy kolejne rekomendowane przez firmę Calfert zabiegi ochrony roślin i nawożenia dolistnego oraz fertygacji. Zapraszamy do śledzenia naszych zaleceń i obserwowania ich efektów razem z nami.

Program nawożenia truskawek produktami Calfert

Firma Calfert