Fartygacja czyli nawożenie uprawy poprzez nawodnienie staje się coraz bardziej popularne. Dlatego w segmencie nawozów rozpuszczalnych do fertygacji przybywa nowych rozwiązań. Aktualnie nasza oferta jest rozszerzona o trzy nowe nawozy do fertygacji:

FERTYGOLD LpH 12-12-27 + 7 CaO + mikro

FERTYGOLD LpH  12-42-8 + 2,5 MgO + mikro

FERTYGOLG LpH  18-10-18 + 7 CaO + mikro

To nowa linia nawozów, w której jakość składników pokarmowych, dobrze znanych z nawozów FERTYGOLD, została wzbogacona związkiem buforowym. Dzięki specjalnej kompozycji nawozy z oznaczeniem Low pH obniżają odczyn cieczy roboczej. Dzięki czemu składniki pokarmowe są bardziej dostępne dla roślin. W trakcie sporządzania stężonej pożywki nie ma potrzeby używania związków (np. kwasu azotowego lub kwasu fosforowego) do zakwaszenia pożywki nawozowej. To duże uproszczenie w sporządzaniu i prowadzeniu fertygacji w uprawach polowych. Do nawozów FERTYGOLD można dołączyć nawóz Berry Duo Chelat, którego użycie również nie wymaga uprzedniego zakwaszenia wody. Nawóz ten uzupełni zawartość mikroelementów w pożywkach stosowanych w czasie fertygacji. Prezentujemy krótką charakterystykę nowych nawozów z linii FERTYGOLD.

FERTYGOLD LOW pH NPK 12-12-27+7CaO+ME       

Skład nawozu % w/w
Azot całowity  (N) 12,0%
–  w tym azot azotanowy (N-NO3) 10,3%
– w tym azot amidowy (N-NH2) 1,7%
Fosfor  (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 12,0%
Potasu tlenek (K2O) rozpuszczalny w wodzie 27,0%
Wpnia tlenek  (CaO) rozpuszczalny w wodzie 7,0%
Chlor 0.0%
Siarki trójtlenek  (SO3) rozpuszczalny w wodzie 0.0%

 

Mikroelementy % w/w
B Bor rozpuszczalny w wodzie 0,010
Fe Żelazo  EDTA, rozp. w wodzie 0,030
Mn Mangan EDTA, rozp. w wodzie 0,010
Mo Molibden rozpuszczalny w wodzie 0,001
Zn Cynk EDTA, rozp. w wodzie 0,020

Nawóz FERTYGOLD LpH  12-12-27+ 7 CaO + mikro jest to krystaliczny proszek o kolorze niebieskim. Dzięki niebieskiemu zabarwieniu zmienia się wygląd cieczy co sygnalizuje iż składniki pokarmowe zostały rozpuszczone w roztworze wodnym. Odczyn 1% stężenia nawozu wynosi zaledwie pH = 3-4 jest to bardzo niski poziom. Przewodność elektryczne (EC) 0,1 % roztworu wynosi 1090-1110 µS/cm. W jednym litrze wody można rozpuścić aż 300-320 gram nawozu. Nawóz nie zawiera w swoim składzie chloru ani siarki. Dzięki zawartości wapnia i braku siarki w składzie nawozu, można wykonywać mieszaniny w układzie jedno zbiornikowym z nawozem za saletrę wapniową lub z saletrą magnezową. Dzięki połączeniu nawozu FERTYGOLD LpH 12-12-27+ 7 CaO + mikro z saletrą wapniową i magnezową oraz nawozem Berry Duo Chelat otrzymujemy pełen skład pożywki do fertygacji upraw ogrodniczych.

 

FERTYIGOLD LOW pH 12-42-08+2,5 MgO+ME     

               

Skład nawozu   % w/w
Azot całkowity (N) 12.0%
– w tym azot azotanowy (N-NO3) 1.9%
– w tym azot amonowy  (N-NH4) 6.5%
– w tym azot amidowy (N-NH2) 3.6%
Fosfor  (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 42,0 %
Potasu tlenek  (K2O) rozpuszczalny w wodzie 8,0%
Magnezu tlenek MgO) rozpuszczalny w wodzie 2,5%
Chlor 0.0%
Siarki trójtlenek (SO3) rozpuszczaln w wodzie 5.4%

 

Mikroelementy % w/w
B Bor rozpuszczalny w wodzie 0,010
Fe Żelazo  EDTA, rozp. w wodzie 0,030
Mn Mangan EDTA, rozp. w wodzie 0,010
Mo Molibden rozpuszczalny w wodzie 0,001
Zn Cynk EDTA, rozp. w wodzie 0,020

Nawóz FERTYGOLD LpH  12-42-8+ 2,5 MgO + mikro jest to krystaliczny proszek o kolorze niebieskim. Dzięki niebieskiemu zabarwieniu zmienia się wygląd cieczy co sygnalizuje iż składniki pokarmowe zostały rozpuszczone w roztworze wodnym. Odczyn 1% stężenia nawozu wynosi zaledwie pH = 2,5-3,5 to bardzo niski poziom. Przewodność elektryczne (EC) 0,1 % roztworu wynosi 830-850 µS/cm. W jednym litrze wody można rozpuścić aż 280-300 gram nawozu. Nawóz nie zawiera w swoim składzie chloru. Dzięki połączeniu nawozu FERTYGOLD LpH  12-42-8+ 2,5 MgO + mikro z saletrą magnezową oraz nawozem Berry Duo Chelat otrzymujemy pełen skład pożywki do fertygacji upraw ogrodniczych.

FERTYGOLD LOW pH 18-10-18+7CaO+ME

Skład % w/w
Azot całkowity  (N) 18.0%
– w tym azot azotanowy  (N-NO3) 9.1%
– w tym azot amoowy (N-NH4) 1.5%
– w tym azot amidowy  (N-NH2) 7.4%
Fosfor  (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 10.0%
Potasu tlenek  (K2O) rozpuszczalny w wodzie 18.0%
Wapnia tlenek  (CaO) rozpuszczalny w wodzie 7.0%
Chlorek 0.0%
Siarki trójtlenek (SO3) rozpuszczalny w wodzie 0.0%

 

Mikroelementy % w/w
B Bor rozpuszczalny w wodzie 0,010
Fe Żelazo  EDTA, rozp. w wodzie 0,030
Mn Mangan EDTA, rozp. w wodzie 0,010
Mo Molibden rozpuszczalny w wodzie 0,001
Zn Cynk EDTA, rozp. w wodzie 0,020

Nawóz FERTYGOLD LpH  18-10-18+ 7 CaO + mikro jest to krystaliczny proszek o kolorze niebieskim. Dzięki niebieskiemu zabarwieniu zmienia się wygląd cieczy co sygnalizuje iż składniki pokarmowe zostały rozpuszczone w roztworze wodnym. Odczyn 1% stężenia nawozu wynosi zaledwie pH = 2,5-3,5. Przewodność elektryczne ( EC ) 0,1 % roztworu wynosi 950-970 µS/cm. W jednym litrze wody można rozpuścić aż 240-260 gram nawozu. Nawóz nie zawiera w swoim składzie chloru, ani siarki. Dzięki zawartości wapnia, i braku siarki w składzie nawozu, można wykonywać mieszaniny w układzie jedno zbiornikowym z nawozem za saletrę wapniową lub z saletrą magnezową. Dzięki połączeniu nawozu FERTYGOLD LpH  18-10-18+ 7 CaO + mikro  z saletrą wapniową i magnezową oraz nawozem Berry Duo Chelat otrzymujemy pełen skład pożywki do fertygacji upraw ogrodniczych.

NOWE NAWOZY SĄ JUŻ DOSTĘPNE, DO KUPIENIA U NASZYCH DYSTRYBUTORÓW ORAZ W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.WPOLU.PL