Fartygacja czyli nawożenie uprawy poprzez nawodnienie staje się coraz bardziej popularne. Dlatego w segmencie nawozów rozpuszczalnych do fertygacji przybywa nowych rozwiązań. Aktualnie nasza oferta jest rozszerzona o trzy nowe nawozy do fertygacji:

FERTYGOLD LpH 12-12-27 + 7 CaO + mikro

FERTYGOLD LpH  12-42-8 + 2,5 MgO + mikro

FERTYGOLG LpH  18-10-18 + 7 CaO + mikro

To nowa linia nawozów, w której jakość składników pokarmowych, dobrze znanych z nawozów FERTYGOLD, została wzbogacona związkiem buforowym. Dzięki specjalnej kompozycji nawozy z oznaczeniem Low pH obniżają odczyn cieczy roboczej. Dzięki czemu składniki pokarmowe są bardziej dostępne dla roślin. W trakcie sporządzania stężonej pożywki nie ma potrzeby używania związków (np. kwasu azotowego lub kwasu fosforowego) do zakwaszenia pożywki nawozowej. To duże uproszczenie w sporządzaniu i prowadzeniu fertygacji w uprawach polowych. Do nawozów FERTYGOLD można dołączyć nawóz Berry Duo Chelat, którego użycie również nie wymaga uprzedniego zakwaszenia wody. Nawóz ten uzupełni zawartość mikroelementów w pożywkach stosowanych w czasie fertygacji. Prezentujemy krótką charakterystykę nowych nawozów z linii FERTYGOLD.

FERTYGOLD LOW pH NPK 12-12-27+7CaO+ME       

Skład nawozu% w/w
Azot całowity  (N)12,0%
–  w tym azot azotanowy (N-NO3)10,3%
– w tym azot amidowy (N-NH2)1,7%
Fosfor  (P2O5) rozpuszczalny w wodzie12,0%
Potasu tlenek (K2O) rozpuszczalny w wodzie27,0%
Wpnia tlenek  (CaO) rozpuszczalny w wodzie7,0%
Chlor0.0%
Siarki trójtlenek  (SO3) rozpuszczalny w wodzie0.0%

 

Mikroelementy% w/w
BBor rozpuszczalny w wodzie0,010
FeŻelazo  EDTA, rozp. w wodzie0,030
MnMangan EDTA, rozp. w wodzie0,010
MoMolibden rozpuszczalny w wodzie0,001
ZnCynk EDTA, rozp. w wodzie0,020

Nawóz FERTYGOLD LpH  12-12-27+ 7 CaO + mikro jest to krystaliczny proszek o kolorze niebieskim. Dzięki niebieskiemu zabarwieniu zmienia się wygląd cieczy co sygnalizuje iż składniki pokarmowe zostały rozpuszczone w roztworze wodnym. Odczyn 1% stężenia nawozu wynosi zaledwie pH = 3-4 jest to bardzo niski poziom. Przewodność elektryczne (EC) 0,1 % roztworu wynosi 1090-1110 µS/cm. W jednym litrze wody można rozpuścić aż 300-320 gram nawozu. Nawóz nie zawiera w swoim składzie chloru ani siarki. Dzięki zawartości wapnia i braku siarki w składzie nawozu, można wykonywać mieszaniny w układzie jedno zbiornikowym z nawozem za saletrę wapniową lub z saletrą magnezową. Dzięki połączeniu nawozu FERTYGOLD LpH 12-12-27+ 7 CaO + mikro z saletrą wapniową i magnezową oraz nawozem Berry Duo Chelat otrzymujemy pełen skład pożywki do fertygacji upraw ogrodniczych.

 

FERTYIGOLD LOW pH 12-42-08+2,5 MgO+ME     

               

Skład nawozu  % w/w
Azot całkowity (N)12.0%
– w tym azot azotanowy (N-NO3)1.9%
– w tym azot amonowy  (N-NH4)6.5%
– w tym azot amidowy (N-NH2)3.6%
Fosfor  (P2O5) rozpuszczalny w wodzie42,0 %
Potasu tlenek  (K2O) rozpuszczalny w wodzie8,0%
Magnezu tlenek MgO) rozpuszczalny w wodzie2,5%
Chlor0.0%
Siarki trójtlenek (SO3) rozpuszczaln w wodzie5.4%

 

Mikroelementy% w/w
BBor rozpuszczalny w wodzie0,010
FeŻelazo  EDTA, rozp. w wodzie0,030
MnMangan EDTA, rozp. w wodzie0,010
MoMolibden rozpuszczalny w wodzie0,001
ZnCynk EDTA, rozp. w wodzie0,020

Nawóz FERTYGOLD LpH  12-42-8+ 2,5 MgO + mikro jest to krystaliczny proszek o kolorze niebieskim. Dzięki niebieskiemu zabarwieniu zmienia się wygląd cieczy co sygnalizuje iż składniki pokarmowe zostały rozpuszczone w roztworze wodnym. Odczyn 1% stężenia nawozu wynosi zaledwie pH = 2,5-3,5 to bardzo niski poziom. Przewodność elektryczne (EC) 0,1 % roztworu wynosi 830-850 µS/cm. W jednym litrze wody można rozpuścić aż 280-300 gram nawozu. Nawóz nie zawiera w swoim składzie chloru. Dzięki połączeniu nawozu FERTYGOLD LpH  12-42-8+ 2,5 MgO + mikro z saletrą magnezową oraz nawozem Berry Duo Chelat otrzymujemy pełen skład pożywki do fertygacji upraw ogrodniczych.

FERTYGOLD LOW pH 18-10-18+7CaO+ME

Skład % w/w
Azot całkowity  (N)18.0%
– w tym azot azotanowy  (N-NO3)9.1%
– w tym azot amoowy (N-NH4)1.5%
– w tym azot amidowy  (N-NH2)7.4%
Fosfor  (P2O5) rozpuszczalny w wodzie10.0%
Potasu tlenek  (K2O) rozpuszczalny w wodzie18.0%
Wapnia tlenek  (CaO) rozpuszczalny w wodzie7.0%
Chlorek0.0%
Siarki trójtlenek (SO3) rozpuszczalny w wodzie0.0%

 

Mikroelementy% w/w
BBor rozpuszczalny w wodzie0,010
FeŻelazo  EDTA, rozp. w wodzie0,030
MnMangan EDTA, rozp. w wodzie0,010
MoMolibden rozpuszczalny w wodzie0,001
ZnCynk EDTA, rozp. w wodzie0,020

Nawóz FERTYGOLD LpH  18-10-18+ 7 CaO + mikro jest to krystaliczny proszek o kolorze niebieskim. Dzięki niebieskiemu zabarwieniu zmienia się wygląd cieczy co sygnalizuje iż składniki pokarmowe zostały rozpuszczone w roztworze wodnym. Odczyn 1% stężenia nawozu wynosi zaledwie pH = 2,5-3,5. Przewodność elektryczne ( EC ) 0,1 % roztworu wynosi 950-970 µS/cm. W jednym litrze wody można rozpuścić aż 240-260 gram nawozu. Nawóz nie zawiera w swoim składzie chloru, ani siarki. Dzięki zawartości wapnia, i braku siarki w składzie nawozu, można wykonywać mieszaniny w układzie jedno zbiornikowym z nawozem za saletrę wapniową lub z saletrą magnezową. Dzięki połączeniu nawozu FERTYGOLD LpH  18-10-18+ 7 CaO + mikro  z saletrą wapniową i magnezową oraz nawozem Berry Duo Chelat otrzymujemy pełen skład pożywki do fertygacji upraw ogrodniczych.

NOWE NAWOZY SĄ JUŻ DOSTĘPNE, DO KUPIENIA U NASZYCH DYSTRYBUTORÓW ORAZ W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.WPOLU.PL