Silocker

Preparat SILOCKER poprawia pokrycie cieczą roboczą, zwiększa pobranie substancji aktywnej przez roślinę oraz zwiększa odporność na zmywanie przez deszcz. Zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy roboczej, poprawiając skuteczność zabiegu. Ogranicza straty cieczy roboczej podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Dzięki zdolnościom rozprzestrzeniania się umożliwia dotarcie cieczy roboczej w miejsca nie opryskane bezpośrednio np. spodnie strony liści, wewnętrzne strony zwiniętych liści, miejsca osłonięte oprzędami itp.

ZNACZNIE POPRAWIA RETENCJĘ     To jest niezbędna cecha pozwalająca wszystkim kropelkom oprysku zatrzymać się na docelowej części rośliny. Jest to konieczny dodatek do dysz anty-znoszeniowych (które formują duże krople).


UMOŻLIWIA MAKSYMALNE ROZPRZESTRZENIANIE KROPELEK   Zwiększenie powierzchni styku jest maksymalne (x 15). Cecha ta pozwala na dostanie się mieszaniny do trudno dostępnych miejsc. Substancja aktywna jest lepiej rozmieszczona, lepiej wchłaniana, bardziej trwała i bardziej wydajna.

EFEKT KLEJU I OGRANICZENIE WYMYWANIA      Lateks tworzy rodzaj klejącej siatki, która chroni substancję czynną przed wypłukiwaniem (deszcz lub nawadnianie). Chroniona mieszanina jest mniej podatna na zmiany pogodowe. Działanie fungicydów i insektycydów jest zachowane i przedłużone. Zapobiega tworzeniu się małych kropelek, co ogranicza straty składników aktywnych w środowisku (znoszenie w powietrzu). Znacząco zwiększa ilość składników czynnych przechodzących przez ku kulę, co pozwala na optymalne i wzmocnione działanie.

 Skład


Siloksan zmodyfikowany polieterem – 50%
Lateks syntetyczny – 30%
Guma arabska – 5%


Charakterystyka


Stan skupienia: ciecz
Barwa:
Gęstość względna:
pH w temp. 20°C :

Dostępne opakowania


0,25L  1L   5L


Stosowanie:

Stosowana dawka
cieczy roboczej (l/ha)
Zalecana dawka
preparatu SILOCKER
Uprawy polowe 100-200 50-100 ml
Uprawy sadownicze i
warzywne oraz
uprawy pod osłonami
powyżej 400 200 ml

OBSZAR STOSOWANIA:

Wszystkie fungicydy
zarówno te o działaniu kontaktowym, jak i te o działaniu układowym (przeciw podsuszkowe, przeciw septoriozie, przeciw rdzy, przeciw fuzariozie, przeciw szarej pleśni, przeciw mączniakom…).

Wszystkie insektycydy
wszystkich upraw, niezależnie od metody działania (przeciw słodyszkowi rzepakowemu, przeciw mszycom, roztoczobójcze, przeciw wciornastkom…).

Z herbicydami
w połączeniu z uzdatniaczem wody i środkiem pochłaniającym wilgoć w celu stworzenia programu technicznego o podwójnym wspomaganiu. Należy zapytać technika o więcej informacji i o mieszankę zbiornikową.