FERTYGOLD Low pH 18-10-18+7CaO+mikro

Wieloskładnikowy nawóz NPK z mikroelementami przeznaczony do fertygacji upraw sadowniczych, warzywniczych i jagodowych. Aplikowany za pomocą instalacji nawodnieniowej w zabiegu fertygacji. Dzięki specjalnej kompozycji nawozy z oznaczeniem Low pH obniżają odczyn cieczy roboczej. Składniki pokarmowe są bardziej dostępne dla roślin. W trakcie sporządzania stężonej pożywki nie ma potrzeby używania związków (np. kwasu azotowego lub kwasu fosforowego) do zakwaszenia.

Skład

Azot całkowity (N):  18

- w formie azotanowej:  9,1
- w formie amonowej:  1,5
- w formie amidowej:  7,4

Fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie:  10
Potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie:  18
Wapń(CaO) rozpuszczalny w wodzie:  7
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie:  0,01
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie:  0,03
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie:  0,01
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie:  0,001
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie:  0,02

Do Pobrania

Właściwości fizyczne i chemiczne

Wygląd:  Mikro krystaliczny proszek
Kolor:  niebieski
pH (1% sol.):  2,5-3,5
Rozpuszczalność:  240-260 g/L

Dostępne opakowania

25 kg

Tabela mieszania

        PRZYGOTOWANIE DO FERTYGACJI

Rozpusćić 10 kg nawozu FERTYGOLD w 100 litrach wody, stale mieszając roztwór wodny. Gdy nawóz zostanie całkowicie rozpuszczony, należy podawać go do instalacji nawodnieniowej w ustalonym stężeniu, za pomocą urządzeń przystosowanych do podawania stężonej pożywki w instalację nawodnieniową. Po aplikacji nawozu, całą instalację przepłukać czystą wodą. Nawozu nie należy mieszać w jednym zbiorniku z nawozami zawierającymi saletrę wapniową.

        DAWKOWANIE

Nawóz FERTYGOLD do fertygacji stosujemy w stężeniu 0,04-0,1% (to jest od 0,4-1 g nawozu na 1 litr wody), na 1 hektar uprawy. Nawóz aplikować nie częściej niż co 7 dni.