Fosactiv 3-27-11

FOSACTIV jest nawozem dolistnym, zawierającym fosfor o wysokim stopniu biodyspozycyjności. Jest to preparat rozpuszczalny, rozprowadzany przez floemy (łyko), szybko i w całości wchłaniany przez roślinę̨ razem z nawozami i pestycydami, z którymi może być jednocześnie stosowany.

Skład


Azot ogółem
(2,0% azotanu amonu, 1,0% mocznika) 3%
Rozpuszczalne w wodzie:


P2O5 27%
K2O 11%
Bor 0,01%
Cu 0,02%
Mn 0,02%
Mo 0,01%
Zn 0,02%


Charakterystyka


Stan skupienia: ciecz
Barwa: ciemnobursztynowa
Gęstość względna: 1,3


Dostępne opakowania


1L    5L    20L   10L  200L